Arkisto

Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Yleistä

Keskusarkisto sijaitsee kunnantalossa käyntiosoitteessa Ervastintie 2.
Aineistoa on vuodesta 1775 lähtien noin 1 400 hyllymetriä, ja sitä säilytetään uudessa 320 neliön keskusarkistotilassa.
Arkistoon otetaan säilytettäväksi kunnan viranomaistoiminnan tuloksena syntynyttä aineistoa.

Palvelut

 • Pöytäkirjanotteiden ja tietojen antaminen säilytettävistä asiakirjoista.
 • Aineiston luovuttaminen tutkijoiden käyttöön arkistotiloissa tutkittavaksi.
 • Ohjauksen ja neuvonnan antaminen arkistonmuodostusyksiköille.
 • Asiakirjojen lainaaminen viranomaiskäyttöön.
 • Kunnan arkistonmuodostusyksikköjen pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen vastaanotto ja säilyttäminen.

Aineiston tilaaminen

Aineiston tilaukset tehdään mieluiten tilauslomakkella tai sähköpostitse osoitteella arkisto@kirkkonummi.fi. Laajemmissa tilauksissa arkistoon kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä ja ilmoittaa, mitä tietoja tarvitsee. Toimitusaika vaihtelee pyynnön laajuuden, työtilanteen ja perustietojen tarkkuuden mukaan. Alkuperäisiä asiakirjoja lainataan ainoastaan muihin kunnan yksiköihin.
Asiakkaat voivat tutustua aineistoon tarkoitukseen varatuissa tiloissa. Keskusarkiston asiakirjat ovat pääosin julkisia huomioiden asiakirjojen julkisuussäädösten poikkeukset.

Tiedonhakumaksut

Tiedon antamisesta peritään kopioiden lisäksi kiinteä maksu seuraavasti:

 • vaativa tiedonhaku (2 työpäivää) 70 €
 • erittäin vaativa tiedonhaku (yli 2 työpäivää) 140 €

Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun

 • asiakirjasta annetaan tieto suullisesti, lukuun ottamatta erityistoimenpiteitä vaativaa tiedon antamista
 • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, lukuun ottamatta erityistoimenpiteitä vaativaa tiedon antamista
 • sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse

Kopiointimaksut

Isommat aineistot tai A3 tai A4 koosta poikkeavat aineistot lähetetään arkistosta kopioitavaksi tai skannattavaksi kunnan kopiolaitokselle, jonka perimät hinnat kopiolaitoksen sivulla.

Pienemmät aineistot kopioidaan arkistossa:

 • A4-kokoisen asiakirjan 1. sivu 1 €, seuraavat sivut 0,50 €
 • A3-kokoisen asiakirjan 1. sivu 2 €, seuraavat sivut 1,00 €

Mikäli asiakirja annetaan väritulosteena, lisätään sivuhintaan 50 senttiä.

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Viranomaiset
Arkistot
hallinto / asiakirjahallinto, hallinto / arkistotoimi, kohdistuva toiminta / arkistointi, kirjastopalvelut / tietopalvelu, muistiorganisaatiot / arkistot

Arkisto:
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

arkisto@kirkkonummi.fi