Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi

13.11.2020 10:34

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 

Hakija      Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Jätehuollon toimiala 

Dnro        ESAVI/18969/2020 

Asia
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.11.–21.12.2020 osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.