Aluehallintoviraston ilmoitus: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Jätemateriaalin pyrolyysikäsittelyä koskeva koetoiminta, Espoo

16.06.2022 09:49

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Dnro: ESAVI/21061/2022

Päätösnro: 190/2022

Asia: Jätemateriaalin pyrolyysikäsittelyä koskeva koetoiminta, Espoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.6.–22.7.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.