Aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ämmässuon lämpölaitoksen ympäristöluvan rauettaminen, Espoo

06.10.2021 08:52

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus päätöksestä

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Hakija:  Fortum Power and Heat Oy
Dnro: ESAVI/24193/2021
Päätösnro: 305/2021


Asia: Ämmässuon lämpölaitoksen ympäristöluvan rauettaminen, Espoo


Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 5.10.–11.11.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.