Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta: Siuntion uuden veneväylän määrääminen yleiseksi paikallisväyläksi, Siuntio

17.07.2020 09:09

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta 
Vesilain mukainen lupahakemus  

Hakija     Siuntion kunta 

Dnro       ESAVI/12017/2020                                   

Asia        Siuntion uuden veneväylän määrääminen yleiseksi paikallisväyläksi, Siuntio 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto  antaa  yllä  mainitun  hakemusasian  tiedoksi  julkisella  kuulutuksella  aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä  17.7.–24.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet  muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.