Aluehallintovirasto: Ympäristösuojelulain mukainen päätös, 253/2018/1

04.12.2018 12:09

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.12.2018 antamallaan päätöksellä nro 253/2018/1 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.


Ilmoituksen tekijä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY


Asia

Jätevesilietteen pyrolyysikäsittelyä koskeva koetoiminta, Espoo


Sijainti

Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan alueella HSY:n omistamilla kiinteistöillä 49-91-1-1, 49-91-1-2, 49-91-2-1, 49-408-1-428, 49-411-1-13, 49-450-2-16, 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 ja 257-445-8-8. Käyntiosoite on Ämmässuontie 8, Espoo.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 3.12.2018 – 2.1.2019 Espoon kaupungin kirjaamossa (Siltakatu 11) ja Kirkkonummen kunnan palvelu-pisteessä (Ervastintie 2). Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 2.1.2019.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Anna Laiho puh. 0295 016 368
Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen puh. 0295 016 400
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi