Aluehallintovirasto: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Suomen Sokeri Oy, Hevosen kuivikelannan koepoltto Kantvikin voimalaitoksella

04.07.2018 11:06

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus


Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.7.2018 antamallaan päätöksellä nro 128/2018/1 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.


Ilmoituksen tekijä


Suomen Sokeri Oy


Asia


Hevosen kuivikelannan koepoltto Kantvikin voimalaitoksella, Kirkkonummi

 

Sijainti


Kantvikin voimalaitoksella Kirkkonummella Nordic Sugar Oy:n omistamalla kiinteistöllä 257-44-1-22.

 

Päätös on nähtävillä valitusaikana 4.7.–3.8.2018 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 3.8.2018.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
(PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Reetta Pentikäinen, puh. 0295 016 574

sähköposti: reetta.pentikainen@avi.fi


Ympäristöylitarkastaja Jaakko Hämäläinen, puh. 0295 016 394

sähköposti: jaakko.i.hamalainen@avi.fi