Aluehallintovirasto: ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vaarallisen jätteen kaatopaikan ympäristöluvan lupamääräyksen 9 mukainen suunnitelma, Kirkkonummi

01.09.2022 09:39

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus päätöksestä 1.9.2022
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY, jätehuolto

Dnro: ESAVI/5218/2022

Päätösnro: 251/2022

Asia
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vaarallisen jätteen kaatopaikan ympäristöluvan lupamääräyksen 9 mukainen suunnitelma, Kirkkonummi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
1.9.–10.10.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.