Aluehallintovirasto: Vesialueen täytön pysyttäminen ja valmistelulupa, Kirkkonummi

16.05.2018 14:01

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

 

Vesilain mukainen päätös

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 16.5.2018 antamallaan päätöksellä nro 70/2018/2 myöntänyt hakijoille luvan sekä valmisteluluvan hanketta varten.

 

Hakijat                                Reijo Höylä ja Esko Karikoski

 

Asia                                    Vesialueen täytön pysyttäminen ja valmistelulupa, Kirkkonummi

 

Päätös on nähtävillä valitusajan 16.5.–15.6.2018 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 15.6.2018.

 

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

 

Lisätietoja antaa              

Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402

sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi