Aluehallintovirasto: Vaarallisen jätteen kaatopaikan toiminnan muuttaminen ja laajentaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi

07.06.2018 13:40

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus

ESAVI/4176/2017

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 7.6.2018 antamallaan päätöksellä nro 90/2018/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan.

 

Hakija

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Asia

Vaarallisen jätteen kaatopaikan toiminnan muuttaminen ja laajentaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi

 

Sijainti

Toiminnot sijaitsevat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella, osoitteessa Ämmässuontie 8, 02820 Espoo. Toiminnot sijoittuvat Espoon kaupungissa Ämmässuon kaupunginosassa kiinteistöille 49-91-1-1, 49-91-1-2 ja 49-91-2-1, Espoonkartanon kylässä kiinteistölle 49-408-1-428, Koskenmäen kylässä kiinteistölle 49-411-1-13 ja Peringin kylässä kiinteistölle 49-450-2-16 sekä Kirkkonummen kunnassa Kauhalan kylässä kiinteistöille 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 ja 257-445-8-8.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 7.6. – 9.7.2018 Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa (Kirkkojärventie 6 B) ja Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 9.7.2018.

 

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Sari Lansola, puh. 0295 016 496

sähköposti: sari.lansola@avi.fi

Ympäristöneuvos Arja Johansson, puh. 0295 016 407

sähköposti: arja.johansson@avi.fi

Ympäristöneuvos Päivi Vilenius, puh. 0295 016 308

sähköposti: paivi.vilenius@avi.fi