Aluehallintovirasto tiukentaa rajoituksia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamääristä 1.11.2020-30.11.2020

23.10.2020 13:51

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Perusturva

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020. Tällä päätöksellä kumotaan Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin alueen osalta 15.10.2020 annettu aluehallintoviraston määräys.

Majakka