Aluehallintovirasto: tarkkailupäätös Pikkalanlahden yhteistarkkailuohjelmasta vesistötarkkailun osalta

12.03.2018 16:09

Kategoria: Kuulutukset

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 12.03.2018 ympäristösuojelulain mukaisen päätöksen (Dnro UUDELY/1531/2016) Pikkalanlahden yhteistarkkailusuunnitelman hyväksymisestä vesistötarkkailun osalta. Päätös perustuu seuraaviin ympäristölupapäätöksiin:

 

-Prysmian Group Finland Oy. Uudenmaan ympäristökeskus No YS 1152, Dnro UUS-2003-Y-596-111 (18.9.2007).
-Oy Lival Ab. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/10491/2016, nro 124/2017/1, 19.6.2017.
-Suomen Sokeri Oy. Uudenmaan ympäristökeskus No YS 489, Dnro UUS-2003-Y-597-111, (11.4.2007).

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana 11.04.2018 saakka seuraavissa paikoissa:

 
-Siuntion kunnantalo, Puistopolku 1, 02580 Siuntio
-Kirkkonummen kunnantalon palvelupiste, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs.
 00520 Helsinki ja www-sivut: Etusivu>Ajankohtaista>Kuulutukset

 

Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Sirpa Penttilä puh. 0295 021 446.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 11.04.2018. Oikaisuvaatimusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

Helsingissä 12.03.2018

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS