Aluehallintovirasto: Kantvikin biohöyrylaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

15.04.2019 10:36

Kategoria: Kuulutukset

ESAVI/10796/2018

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.4.2019 antamallaan päätöksellä nro 152/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan.

 

Hakija

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

 

Asia

Kantvikin biohöyrylaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kirkkonummi

 

Sijainti

Satamatie 64, 02460 Kantvik

 

Päätös on nähtävillä valitusaikana 15.4.–15.5.2019 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 15.5.2019.

 

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
(PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Reetta Pentikäinen, puh. 0295 016 574

sähköposti: reetta.pentikainen@avi.fi

Ympäristöylitarkastaja Jaakko Hämäläinen, puh. 0295 016 394

sähköpostiosoite: jaakko.i.hamalainen@avi.fi