Aluehallintovirasto: Jorvaksen Sortti-aseman toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Kirkkonummi

09.10.2019 09:00

Kategoria: Kuulutukset

ESAVI/10962/2019

 

Ympäristölupahakemus

Hakija

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Asia

Jorvaksen Sortti-aseman toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Kirkkonummi

 

Hakemuksen mukainen toiminta

HSY:llä on pääkaupunkiseudulla yhteensä viisi Sortti-asemaa, jotka ovat osa seudun jätteenkeräysverkostoa. Sortti-asemalla otetaan vastaan kotitalouksien ja muiden jätteiden pienerien tuojien hyöty- ja sekajätteitä sekä vaarallisia jätteitä. Lisäksi Sortti-asemalla vastaanotetaan puutarhajätteitä ja risuja. Jätteitä voi tuoda henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyellä kuljetusvälineellä.

HSY hakee Jorvaksen Sortti-aseman ympäristölupaan muutosta laajennettuihin viikonlopun toiminta-aikoihin, lastaus- ja kuljetusaikojen muuttamiseksi, vastaanotettavien jätelaatujen lisäämiseksi sekä vastaanotettavien vaarallisten jätteiden kertavarastointimäärän pienentämiseksi. Muutoksia haetaan Sortti-aseman toiminnan sujuvoittamiseksi. Jorvaksen Sortti-asemalla on käynyt ensimmäisen toimintavuoden aikana 42 063 asiakasta ja määrän odotetaan kasvavan. Vastaanotettava jätemäärä on ollut 6 374 tonnia vuonna 2018.

 

Muutokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2 (liitteenä).

 

Toiminnan sijainti

Jorvaksentie 10, Nägelsin kylä, Kirkkonummi

 

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Hakemuksen mukaan toimintojen muutoksista sunnuntaiaukioloaika ja sen myötä lisääntyvä liikenne sekä aamulla tehtävä risujen kuormaus aiheuttavat lisämelua ympäristöön. Sunnuntaiaukiolosta syntyvän liikennemäärien kasvun ei arvioida lisäävän merkittävästi alueen melupäästöjä.

 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 9.10. – 8.11.2019 Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2).

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/10962/2019.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 8.11.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

 

Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Anu Sivonen, puh. 0295 016 462

Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400

Ympäristöneuvos Arja Johansson, puh. 0295 016 407

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Liite, kuulutus, Jorvaksen Sortti-aseman toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa