Aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Ämmässuon jätteenkäsittely-yksikön ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Espoo

07.10.2021 12:02

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija      Stena Recycling Oy

Dnro        ESAVI/22457/2021

Asia         Ämmässuon jätteenkäsittely-yksikön ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Espoo

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.10.–16.11.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.