Aluehallintovirasto, ilmoitus kuulutuksesta: Rantapenkereiden ja vesialueen täyttöjen pysyttäminen Bastvikfjärdenillä, Kirkkonummi

17.06.2021 11:55

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus päätöksestä

Vesilain mukainen päätös

Hakija           Maria Itkonen ja Jussi Häkkinen

Dnro             ESAVI/2694/2021 

Päätösnro   189/2021   

Asia              Rantapenkereiden ja vesialueen täyttöjen pysyttäminen Bastvikfjärdenillä, Kirkkonummi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 17.6.–26.7.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.