Aluehallintovirasto: Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi.

01.02.2019 08:09

Kategoria: Kuulutukset

ESAVI/7106/2017

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 1.2.2019 antamallaan päätöksellä nro 34/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan toiminnan olennaiseen muuttamiseen muutoksen hausta huolimatta.

 

Hakija

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Asia

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi.

Sijainti

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot sijoittuvat Espoon kaupungissa Ämmässuon kaupunginosassa kiinteistöille 49-91-1-1, 49-91-1-2 ja 49-91-2-1, Espoonkartanon kylässä kiinteistölle 49-408-1-428, Koskenmäen kylässä kiinteistölle 49-411-1-13 ja Peringin kylässä kiinteistölle 49-450-2-16 sekä Kirkkonummen kunnassa Kauhalan kylässä iinteistöille 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 ja 257-445-8-8. Jätteenkäsittelykeskuksen osoite on Ämmässuontie 8, 02820 Espoo.

.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 1.2. – 4.3.2019 Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa (Kirkkojärventie 6 B) ja Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 4.3.2019.

 

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

 

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Sari Lansola, puh. 0295 016 496

Ympäristöneuvos Arja Johansson, puh. 0295 016 407

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi