Aluehallintovirasto: Aktiivikeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Kirkkonummi

13.09.2018 16:29

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 13.9.2018 antamallaan päätöksellä nro 137/2018/2 hylännyt hakijan lupahakemuksen.

Hakija: Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy

Asia: Aktiivikeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Kirkkonummi

Päätös on nähtävillä valitusaikana 13.9.-15.10.2018 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2) ja Siuntion kunnantalolla (Puistopolku 1). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Aluehallintoviraston kuulutus 13.9.-15.10.2018, Aktiivikeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen