Ajankohtaista

Veden laatu on tärkeää Kirkkonummen Veden asiakkaille

10.12.2021
”Puhdasta vettä saatavilla eli se on tärkeintä, kiitos siitä!” – Kirkkonummen Veden asiakas

Kirkkonummen Veden asiakaskysely toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2021. Se lähetettiin kaikkiin tiedossa oleviin asiakkaiden sähköpostiosoitteisiin ja julkaistiin Kirkkonummen Veden nettisivulla. Vastauksia saatiin 597.Vastaukset käsiteltiin nimettöminä, mutta vastaajia pyydettiin syöttämään postinumeronsa.

Kokemus vesijohtoveden laadusta vaihteli hieman suuralueittain.  Keskustassa ja sen lähialueilla veden laatu sai jonkin verran heikommat arviot kuin kunnan muissa osissa.  Verkoston paineeseen keskustan alueella oltiin tyytyväisiä, kun taas Kirkkonummen itäosissa painetasoa ei pidetty aivan tarkoituksenmukaisena.

Yleisin häiriötilanne oli vastaajien kokemuksen mukaan ennalta ilmoitettu vesikatkos. Jäteveteen liittyviä häiriöitä oli koettu vain vähän. Monet vastaajista oli häiriötilanteessa tavoitettu tekstiviestillä.  Noin joka kolmas oli silti sitä mieltä, ettei häiriötiedottaminen ollut riittävää.

Alle kolmannes vastaajista oli suoraan asioinut Kirkkonummen Veden kanssa vuoden aikana. Asioinnin siirtyminen entistä enemmän verkkoon oli useimmista vastaajista myönteistä.

”Ainahan voisi maksaa vähemmän, mutta…” – Kirkkonummen Veden asiakas

Mittarointia ja laskutusta koskevissa kysymyksissä  eniten mielipiteitä jakoi kysymys hinnoittelusta. Kolmannes asiakkaista oli hinnoitteluun tyytymättömiä.

Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä paikkakunnan vesi- ja jätevesihuoltoon asteikolla 0-10 yli puolet vastaajista antoi Kirkkonummen Vedelle huippuarvosanan 9 tai 10.

Asiakaskyselyn vapaissa palautteissa toivottiin entistä paremman veden laadun lisäksi myös reaaliaikaista laskutusta, etäluettavia mittareita, halvempia hintoja ja ajantasaisempaa tiedottamista.

Kirkkonummen Vesi kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!   Palautteenne on aina tervetullutta.  Voitte lähettää sitä nettisivujen lomakkeen kautta, sähköpostitse vesi@kirkkonummi.fi tai soittamalla  Kirkkonummen Veden henkilökunnalle.

Asiakaskyselyyn vastaajien kesken on 30.11. 2021 arvottu kolme lumityökalusettiä ja ne on jo toimitettu voittajille.

Tutustu tästä linkistä asiakaskyselyn vastauksiin

8.12.2021

Suojaa vesimittarisi jäätymiseltä

Vesiputkien tai vesimittarin jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia putkien haljetessa ja veden päästessä sitä kautta talon rakenteisiin. Ongelmat alkavat usein vasta silloin kun pakkaset lauhtuvat ja jää alkaa sulaa, jolloin vesi vuotaa ulos rikkoutuneista kohdista.

Paras keino estää jäätyminen on suojata vesimittari ja vesiputket talvipakkasilla. Vesimittaritilan lämpötilan tulee olla vähintään + 5 astetta. Huomioi, että vaikka metrin korkeudella olisi lämmintä, niin tuuletusluukun tai oven unohtuessa auki, lattian tasossa voi olla pakkasta.

Mikäli vesimittari pääsee varotoimenpiteistä huolimatta jäätymään, sulje vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteyttä Kirkkonummen Veteen.

Jos epäilet putken olevan jäässä tai havaitset sen rikkoutuneen, ota heti yhteyttä ammattilaiseen: Kiinteistön sisäputkien sulatus kuuluu yksityisille putkiyrityksille, muiden vesiputkien sulatus Kirkkonummen Veden tehtäviin, josta laskutetaan palveluhinnaston mukaan.

Kirkkonummen Veden vikapäivystysnumero 09 - 2967 2275

Vesihuollon tilannekartta: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

18.10.2021

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2025 

Vesihuollon tilannekartta

Kirkkonummen Veden toimialueen häiriötilanteista  ja vesihuoltoverkoston ylläpitotöistä tiedotamme ajantasaisesti tilannekartalla.

Tilannekartan ohje