Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta 27.3.2020

27.03.2020 16:49

Kategoria: Perusturva Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Tähän koostamme ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta:

27.3. Perusturvan päivystyspalvelut viikonloppuna 28.-29.3.2020 Kirkkonummella

Terveyspalveluiden kiirevastaanotto on avoinna päivittäin normaalisti klo 8-20.

Hengitystieinfektiopotilaita pyydämme olemaan yhteydessä ennen saapumista kiirevastaanotolle puh. 09 2968 3400, jotta voimme antaa toimintaohjeet. Hengitystieinfektiopotilaille on järjestetty erilliset odotus- ja tutkimustilat, osoite Virkatie 1.

Päihdepalveluiden päivystys on auki joka päivä klo 12-15.00.

Päivystysnumero 050 4140 979
Virkatie 1, B-ovi, 1. krs.
02400 Kirkkonummi

Kiireellinen suun terveydenhuolto:

Katso tarkemmat oheet täältä.

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys päivystää kirkkonummelaisten asioissa virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, puh. 09 816 42439. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.

27.3. Kunnanjohtajan ajankohtainen talouskatsaus

Kuluneella viikolla olemme saaneet kuulla aiempaa enemmän arvioita koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista. Akuuteimman kriisivaiheen aiheuttamien käytännön toimenpiteiden jälkeen onkin syytä suunnata katse jo hieman etäämmälle.

Ja tuo näkymä on keväästä huolimatta todella usvainen, suorastaan pelottavan myrskyinen. Vaikka taloutta ja sen kehitysnäkymiä päätyökseen tutkivat tutkimuslaitokset ovat vielä hyvin varovaisia ennusteissaan niin esim. skenaariot kuluvan vuoden BKT:n alenemasta sijoittuvat 1-5 % välille. Ja jos tilanne ja nykyiset rajoitukset jatkuvat kesään saakka niin luvut voidaan kertoa kahdella.

Valtion toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksessä on huolehtia ensisijaisesti kansalaistensa turvallisuudesta. Tämä on luonnollista ja perusteltua; kunnat ovat osaltaan tätä päämäärää toteuttaneet mm. sulkemalla kouluja, kirjastoja, uimahalleja ym. julkisia kokoontumispaikkoja. Sitten joskus tilanteen normalisoituessa tulee arvioida, miten nämä rajoittamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet toisaalta virukseen sairastuneiden määrään ja toisaalta kansakuntamme kykyyn selviytyä edes kohtuullisin taloudellisin vaurioin. Jälkiviisaus on useimmille meistä ominaista ja tällaisen kriisin jälkiarvioinnissa myös välttämätöntä.

Sanana kansantalous saattaa kuulostaa etäiseltä, mutta nyt sen vaikutukset ovat suorastaan iholla. Yritykset ovat jo tähän mennessä ilmoittaneet yhteensä noin 200 000 työntekijää koskevista yt-menettelyistä ja Suomen kunnista noin kaksi kolmesta on ilmoittanut erilaisista toimenpiteistä taloutensa korjaamiseksi. Tilannetta ei yhtään helpota se, että nyt kunnan menot ovat mitä ilmeisimmin kasvamassa entisestään yrityksiltä ja asukkailta kertyvien verotulojen puolestaan pienentyessä. Myöskin kunnan arvioimat maksu- ja myyntitulot jäävät ennakoidusta. Koko kuntakentässä puhutaan varovaistenkin arvioiden mukaan yli 1,5 miljardin euron vajeesta; Kirkkonummellakin useista miljoonista ellei kymmenestäkin vuoden 2020 osalta.

Eikä tässä vielä kaikki, sanoisi todellinen kauppamies. Viimeisen parin viikon aikana syntynyttä tilannetta on edeltänyt jo useampi taloudellisesti vaikea vuosi, joiden seurauksena myös Kirkkonummen kuntatalouden vastustuskyky on laskenut voimakkaasti ilman koronaviruksen tuomia uusia haasteita - kykymme vastaanottaa ylimääräisiä iskuja on heikentynyt. Tulevana maanantaina kunnanhallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka osoittaa 20,3 milj. euron negatiivista tulosta. Tämän vuoden osalta tilanne näyttää vähintäänkin yhtä huonolta.

Lähiviikkojen ja -kuukausien aikana pohdimme kunnassamme selviytymiskeinoja tästä tilanteesta ulospääsemiseksi. Meidän on kuitenkin selvitettävä nämä keinot ja päätettävä niistä kunnassa itse. Optimistina uskon, että se on jopa mahdollista. Onnistuakseen se vaatii paljon työtä, kolhujen unohtamista sekä tahtoa ja kykyä keskittyä olennaiseen – yhdessä, tillsammans!


TARMO AARNIO
Kunnanjohtaja

25.3. Osa Kantvikin päiväkodin lapsista on asetettu karanteeniin

Päivitetty 25.3.2020, klo 16.45

Tartuntatautiyksikkö on asettanut karanteeniin osan Kantvikin päiväkodin lapsista työntekijän COVID-19 (koronavirus) tartunnan vuoksi. Karanteeni ei koske päiväkodin kaikkia lapsia, koska altistuminen on tapahtunut päiväkodin ulkopuolella varahoitotilanteessa.

Kirkkonummen tartuntatautiyksikön mukaan lähikontaktit ovat tiedossa ja kyseessä olevien lasten huoltajiin ollaan oltu/ ollaan yhteydessä.

Kantvikin päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti.

24.3. Kirkkonummen perusturvajohtajan katsaus koronavirustilanteeseen

Olemme Kirkkonummella ottaneet hyvin vakavasti valtioneuvoston tavoitteen suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän.

Käynnistämme tällä viikolla hankkeen, jossa yritämme tavoittaa puhelimitse aluksi kaikki yli 80-vuotiaat kuntalaiset. Puhelun avulla kartoitamme ikäihmisten avun tarve. Lähipäivien aikana pyrimme soittamaan myös kaikille yli 70-vuotiaille.

Kirkkonummella sosiaali- ja terveyspalveluja saa poikkeusolojen aikana lähes tavanomaiseen tapaan. Olemme valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin joutuneet sulkemaan osan palveluista, kuten ikäihmisten päivätoiminnan, työkeskuksen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Lisäksi olemme toistaiseksi lopettaneet erilaiset ryhmätoiminnot sekä pyrimme palvelemaan kuntalaisia mahdollisuuksien mukaan puhelimitse.

Tämä poikkeava tilanne vaatii meiltä kaikilta hyvin paljon. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on tässä hetkessä kovan paineen alla. Pyrimme kuitenkin pitämään kuntalaiset ajan tasalla ja tiedotamme pikimmiten poikkeavista palveluista.

Jaana Koskela

Kirkkonummen kunnan vt. perusturvajohtaja

23.3. Kirkkonummen perusturvapalveluiden palvelutarjonta koronavirustilanteessa

Sosiaalipalvelut

Perhepalveluiden ja lastensuojelun toiminta

Lastensuojelu toimii. Lapsiperheille tarjotaan sosiaalipalveluita tarveharkinnan mukaan. Olemme lisänneet puhelinneuvontaa ja käytössä on nyt kaksi päivystysnumeroa, josta saa sosiaalihuollon ammattilaisen kiinni arkipäivinä klo 8-15.

Puhelinnumerot ovat puh. 040 5739193 ja puh. 050 588 0990.

Käytössä on liikkuvan työn tiimi, joka vastaa perheiden erilaisiin avun tarpeisiin. Yhteistyötahot ja perheet voivat olla yhteydessä sekä päivystysnumeroihin ja perheiden vastuusosiaalityöntekijöihin.

Aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajapalvelut

Puhelinneuvonta ma, ke, pe klo 9.00 - 11.00 ja ti, to klo 12.00 - 14.00, puh. 040 126 9563

Voit olla yhteydessä puhelinneuvontaan, mikäli olet 18-64-vuotias ja tarvitset elämäntilanteeseen liittyvää tukea tai neuvoa (esim. talousasioihin, erotilanteisiin, asumiseen, päihteidenkäyttöön tai äkillisiin elämänmuutoksiin liittyvät asiat) tai haluat kysyä aikuissosiaalityöhön, täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen liittyvää asiaa.

Työntekijöiden puhelinajat arkisin klo 12-13:

Nuorten tiimi (alle 18-29 v.) sosiaalityöntekijä 040 126 9561

Työikäiset (30-64 v.) sosiaalityöntekijä (sukunimet A - Le) 040 126 9560, sosiaalityöntekijä (sukunimet Lf - Ö) 040 126 9569

Ikäihmisten tiimi (65 v. täyttäneet) sosiaalityöntekijä 040 126 9676, sosiaaliohjaaja 040 126 9509

Puhelinajat maahanmuuttajatyön sosiaaliohjaajille:

sosiaaliohjaaja 040 126 9814, ma-pe 12-13

sosiaaliohjaaja 040 126 9803, ma-to 8-16, pe 8-15

sosiaaliohjaaja 040 126 9698, ma-to 8-16, pe 8-15

Terveyspalvelut

Kiirevastaanotto (ensiapu) on avoinna joka päivä klo 8.00 – 20.00

Terveyskeskuksen puhelinnumero koronavirusasioissa on 09 2968 3401 ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-15. Tosin puhelimemme ovat valitettavasti ruuhkautuneet monenlaisten tiedustelujen takia. HUS:n Päivystysapu-puhelin on 24/7 avoinna numerossa 116 117. Valtakunnallinen neuvontapuhelin, josta saa yleistä tietoa koronavirusasioissa puh 0295 535 535 arkisin 8-21 ja lauantaisi klo 9-15.

Hengitystieinfektiopotilaille on Kirkkonummen pääterveysasemalla erillinen odotusaula. Näiden potilaiden hoitoarviot tapahtuvat puhelimitse sovitulla ajanvarauksella.

Kiireettömille ajanvarausvastaanotoille olevat ajat ovat pääasiassa voimassa. Mikäli peruutusilmoitusta ei ole tullut niin vastaanotolle voi tulla. Suosittelemme perumaan ajan, jos ilmenee hengitystieinfektion oireita.

Neuvolatoimintaa jatketaan normaalisti niin pitkään kuin olosuhteet ja henkilöstöresurssit sen mahdollistavat. Neuvolaan tullaan vain täysin terveenä. Jos vaan mahdollista, jätäthän sisarukset kotiin ja vietä mahdollisimman vähän aikaan neuvolan odotustilassa. Terveydenhoitajiin voi olla yhteydessä puhelimitse. Kotikäyntejä on pyritty minimoimaan, perheohjaajat tekevät ohjaustyötä pääsääntöisesti puhelimitse tai kotikäyntejä ulkoillen. Neuvolapsykologin ajanvarauksia ei ole peruttu ja psykologi on hyvin tavoitettavissa puhelimitse.   

Koululaisten asioissa voi olla Wilman kautta tai puhelimitse yhteydessä  kouluterveydenhoitajille. Kouluterveydenhoitajat ovat tavoittavissa kouluilla ajanvarauksella.  Jos sinulla on aika varattu kouluterveydenhuollossa eikä sitä ole peruttu niin voit saapua vastaanotolle.  

Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastuksia pyritään myös tekemään tässä vaiheessa. Huomioi, että varatulle ajalle voi tulla vain terveenä.

Suun terveydenhuollon kiireellinen hoito toimii. Ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse. Riskiryhmiin kuuluvien kiireettömät ajat joudutaan peruuttamaan, muiden osalta kiireetön hoito toimii rajoitetusti. Käynti keskustan hammashoitolaan pääovesta tai Virkatien (juna-aseman) puoleisesta ovesta.

Toimintakyvyn tukipalvelut

Ryhmätoiminnat, kehitysvammaisten työkeskus ja kuntouttavan työtoiminta on keskeytetty, mutta asiakkaisiin ollaan tarvittaessa puhelimitse yhteydessä.

Muissa kuin yllämainituissa palveluissa palvellaan normaalisti. Varatulle vastaanotolle voi mennä, mutta asiakastyössä käytetään myös etäyhteyksiä, mikäli se asiakkaan tilanne huomioiden on mahdollista. Tästä sovitaan aina asiakkaan kanssa etukäteen. Puhelinpäivystystä on lisätty ja lisätään edelleen tarpeen mukaan. Toimintokohtaiset ajantasaiset tiedot löytyvät kunnan nettisivuilta kunkin palvelun omalta sivulta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille on käytössä ”Ota yhteyttä” -nappi kunnan internet-sivuilla.

Päihdepalvelujen päivystys on avoinna viikon jokaisena päivänä 12-15, Virkatie 1, B-ovi, puh.  050 4140 979.

Mielenterveyspalveluiden puhelinajat ma-pe klo 12-14 puh. 040 535 4919

Vammaispalvelu puhelinaika 23.3.-12.4.2020 tehostetusti klo 13-14 joka arkipäivä (maanantai-perjantai) puh. 09 29671.

Nuorten hyvinvointiaseman neuvontapuhelin 040 772 8124 ti klo 10-11 ja to klo 12-18. Muina aikoina voi jättää teksti- tai puheviestin.

Perheneuvolan puhelinaika ma-to klo 12-13, pe klo 9-10, puh. 040 1269 249

Ikäihmisten palvelut

Ympärivuorokautiset hoivayksiköt toimivat normaalisti, mutta vierailut niissä on kielletty.

Kotihoito palvelee nykyisiä asiakkaitaan kuten tähänkin asti ja uusia asiakkaita otetaan palvelun piiriin voimassa olevien kotihoidon kriteerien mukaan.

Seniorilinja palvelee puhelimitse numerossa 040 1269 900.

Ikäihmisten päivätoiminta sekä perjantai- ja keskiviikkokahvilat ovat tauolla.

Intervallijaksot perutaan niiltä osin kuin se mahdollista.

Muistipoliklinikka toimii pääosin puhelinkontaktein.

20.3. Kunnanjohtajan koronavirustilannekatsaus

Olemme eläneet koronaviruksen aiheuttamien järeiden rajaamistoimenpiteiden kanssa nyt vajaan viikon. Kontaktien välttäminen, vanhempien etätyö ja koululaisten etäopiskelu ovat tarkoittaneet monille perheille arjen muuttumista hyvinkin erilaiseksi. Toivottavasti kaikilta löytyy malttia ja sopuista mieltä uudessa tilanteessa.

Tällä viikolla on keskusteltu ikäihmisten suojasta ja heille mahdollisesti kohdistettavista lisäpalveluista. Kirkkonummella ei järjestetä toistaiseksi ikäihmisille suunnattuja ryhmäkokoontumisia tai -tapahtumia ja muutoinkin kehotamme heitä välttämään koronavirukselle altistumistilanteita. Kaikkea asiointia ei varmaankaan jokainen pysty lopettamaan; näissä tilanteissa läheisten apu voi osoittautua kullan arvoiseksi. Sinällään ulkoilu ja liikkuminen ovat kannatettavia varotoimet huomioiden kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi kunnassa arvioidaan myös muiden kuin kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten palvelutarpeita tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kartoitamme viikonlopun aikana oppilaiden vanhemmille kohdistetulla kyselyllä etäopetuksessa olevien oppilaiden halukkuutta kouluruokailuun. Tilannetta muuttaa hieman valtioneuvostolta tänään tullut linjaus lähiopetuksen sallimisesta kaikille 1.-3.-luokkalaisille riippumatta siitä, että onko heidän huoltajillaan yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisiä työtehtäviä. Koteihin on myös tästä tulossa Wilma-viestintää. Sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevia kehotan tarkistamaan esim. kunnan kotisivuilta, että mitkä palvelut ovat saatavilla viikonlopunkin aikana.

Kunnan palveluja suunnataan tässä vaiheessa erityisesti haavoittuvimmissa asemissa oleviin asukkaisiin - ja näin sen pitää ollakin. Kuluneen viikon aikana lisääntyneet ilmoitukset yhteistoimintamenettelyjen alkamisesta sekä yrityksissä että kunnissa tulevat vaikuttamaan kansantalouteemme tavalla, jonka vaikutuksia voi vain arvailla. Palvelujen kysynnän voimakas vähentyminen yhdessä yleisen epävarmuuden kanssa on aiheuttamassa suuria ongelmia erityisesti yksin- ja pienyrittäjille. Pidetään mahdollisuuksiemme ja rajoitusten puitteissa yhteiskuntamme ja Kirkkonummen pyörät pyörimässä.

Tarmo Aarnio
Kunnanjohtaja

21.3. Corona and the affects on education and schools in Kirkkonummi

The schools are closed until April 13th due to the corona-virus. By this, the Finnish government wants to protect the population and secure a functioning community.

If your children are aged between 7-9 and you need to go to work, please contact your own school for more information.

Education is offered as distance learning until April 13th. The teachers will give instructions and tasks through Wilma and google classroom. As a caretaker it is important to check Wilma for messages from the teacher. You can also contact the teacher through Wilma or e-mail.

If you need help with Wilma, please call 040- 1269 299 (help given in Finnish and English) or 040 1269 793 (help given in Finnish, Swedish, English and French)

More information about the Corona-virus in English

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates 

The national broadcasting company, YLE, offers news in different languages

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/ - uutiset selkosuomeksi / easy Finnish

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ - news in English

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ - news in Russian

https://svenska.yle.fi/ - news in Swedish

Tietoa selkeällä kielellä

Koronaviruksen vuoksi koulut on suljettu 13.4 asti. Tarkoituksena on suojata kaikkia ihmisiä ja turvata yhteiskunnan toiminta.

Ilmoita kouluun, jos sinä et voi olla poissa töistä ja sinun lapsesi ovat 7-9 vuotta vanhoja.

Kouluissa järjestetään 13.4 asti opetusta etäopetuksena. Tämä tarkoittaa, että lapset ja nuoret opiskelevat kotona. Opettajat antavat ohjeita ja tehtäviä Wilman ja Internetin (Google Classroom) kautta. Huoltajan on tärkeä tarkistaa Wilmassa opettajan viestejä.

Jos tarvitset apua Wilman kanssa voit soittaa: 040 1269 299 (apua suomeksi ja englanniksi), 040 1269 793 (apua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi)

Lisää tietoa koronaviruksesta selkokielellä

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella

Uutisia voi lukea

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/

20.3. Perusturvan päivystyspalvelut viikonloppuna 20.-22.3.2020

Terveyspalveluiden kiirevastaanotto on avoinna päivittäin normaalisti klo 8-20.

Hengitystieinfektiopotilaita pyydämme olemaan yhteydessä ennen saapumista kiirevastaanotolle puh. 09 2968 3400, jotta voimme antaa toimintaohjeet. Hengitystieinfektiopotilaille on järjestetty erilliset odotus- ja tutkimustilat, osoite Virkatie 1.

Päihdepalveluiden päivystys on auki joka päivä klo 12-15.00.

Päivystysnumero 050 4140 979
Virkatie 1, B-ovi, 1. krs.
02400 Kirkkonummi

Kiireellinen suun terveydenhuolto

https://www.kirkkonummi.fi/ensiapu-ja-kiireellinen-suun-terveydenhoito

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys päivystää kirkkonummelaisten asioissa virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, puh. 09 816 42439. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.

19.3. Päivitetyt ohjeet: Toimi näin, jos epäilet koronavirustartuntaa

Jos epäilet koronavirustartuntaa voit aluksi tehdä omaolotestin osoitteessa  https://www.omaolo.fi/. Testin tehtyäsi saat ohjeet, miten sinun olisi hyvä toimia. Suosittelemme käymään säännöllisesti THL:n ja HUS:n sivuilla, joihin päivittyy ajantasaista tietoa koronavirustilanteesta. HUS:n sivuilta löytyy muun muassa päivitetyt ohjeet koronavirusnäytteenoton kriteereistä.

Kunnan terveyskeskuksen puhelinnumero koronavirusasioissa on 09 2968 3401. Tosin puhelimemme ovat valitettavasti ruuhkautuneet monenlaisten tiedustelujen takia. HUS:n Päivystysapu-puhelin on 24/7 avoinna numerossa 116 117. 

18.3. alkaen pääterveysasemalla erillinen odotusaula hengitystieinfektiopotilaille. Näiden potilaiden hoitoarviot tapahtuvat puhelimitse sovitulla ajanvarauksella.

Lasten asioissa voi soittaa neuvolan terveydenhoitajalle ja koululaisten asioissa  kouluterveydenhoitajalle. Seniorilinja palvelee ikäihmisiä ja heidän omaisiaan numerossa 040 1269 900. Olemme järjestämässä lisää puhelinpalvelua. Työhön liittyvissä asioissa suositamme olemaan yhteydessä työnantajaan ja työterveyshuoltoon.

Valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan puhelinnumero on 0295 535 535 ja se on avoinna arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

19.3. Valtioneuvosto on tarkentanut ohjeitaan: Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa?

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia.

Tämän vuoksi kaikkia ihmisiä kehotetaan toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi. 

Omia toimintakäytäntöjä ja tapoja on jokaisen syytä miettiä tartuntatautien leviämisen näkökulmasta ja tarvittaessa on muutettava toimintaansa ehkäisemään turhia riskejä.

Ohjeita ikääntyneiden ja riskiryhmässä olevien omaisille ja läheisille

Kaikkia pyydetään ottamaan huomioon tartuntariski ja omalla toiminnallaan estämään tautia leviämästä.

Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Vastustuskyky voi heikentyä esimerkiksi perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse tai skypen avulla. 

Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä.

Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmässä olevien läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä. 

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa.

19.3. Tiedote Kirkkonummen koronavirustilanteesta

Kirkkonummella on neljä varmistettua koronavirustapausta (19.3.2020 klo 10). Kaikki sairastuneet ovat aikuisia.

Puhelimemme ovat valitettavasti ruuhkautuneet monenlaisten tiedustelujen takia. Toivomme kuntalaisten käyttävän tietolähteenä ensisijaisesti internettiä. Suosittelemme käyttämään THL:n ja HUSin sivuja, joihin päivittyy ajantasaista tietoa säännöllisesti.

Epäillessäsi koronavirustartuntaa, voit aluksi tehdä Omaolo-testin https://www.omaolo.fi/ . Testin tehtyäsi saat ohjeet, kuinka sinun olisi hyvä toimia.

Lasten asioissa voi soittaa neuvolan terveydenhoitajalle ja koululaisten asioissa kouluterveydenhoitajalle.

Seniorilinja palvelee ikäihmisiä ja heidän omaisiaan numerossa 040 1269 900.

Olemme järjestämässä lisää puhelinpalvelua. Työhön liittyvissä asioissa suositamme olemaan yhteydessä työnantajaan ja työterveyshuoltoon.

18.3. Päivitetty ohjeistus suun terveydenhuollosta riskiryhmille

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut koronaviruksen aiheuttaman sairastumisriskin vuoksi, että alla mainittuihin riskiryhmiin kuuluville voidaan tarjota vain kiireellistä suun ja hampaiden hoitoa.

Riskiryhmiin kuuluvien tulee perua kiireettömät hammashoidon ajanvaraukset. Olethan siis yhteydessä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen p.  09 2968 3269, mikäli kuulut alla oleviin riskiryhmiin ja sinulla on varattuna aika suun terveydenhuoltoon.

Yhteydenottosi perusteella voimme arvioida hoitosi kiireellisyyttä ja tarvittaessa perua kiireettömän ajan. Olethan yhteydessä myös, mikäli olet epävarma, kuulutko riskiryhmään.

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvat 70-vuotta täyttäneet ja ne henkilöt, jotka sairastavat seuraavia pitkäaikaissairauksia:

·Säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus (ei lievä verenpaine)

·Säännöllistä lääkitystä vaativa keuhkosairaus (esimerkiksi säännöllistä lääkitystä vaativa astma)

·Säännöllistä lääkitystä vaativa diabetes

·Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta

·Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia, lymfooma, HIV,

·Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esimerkiksi elinsiirto, solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja, kortikosteroidi > 15mg/vrk yli 2 viikon ajan, muu immuunivastetta heikentävä hoito)

·Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti (esimerkiksi MS-tauti, ALS)

·Sairaalloinen ylipaino (BMI > 40)

·Henkilöt, jotka tupakoivat päivittäin

Huomaathan, että terveet ja nuoret perussairautensa, esimerkiksi astman ja diabeteksen, suhteen hoitotasapainossa olevat lapset ja nuoret eivät kuulu taudin riskiryhmään.

18.3. Nuoriso-ohjaajat päivystävät sosiaalisen median kanavilla

Hei nuori ja nuori aikuinen!

Tällä hetkellä Kirkkonummen nuoriso-ja liikuntapalveluiden nuorisotilat ovat suljettu, mutta olemme tavoitettavissa verkossa nyt kun emme voi kohdata kasvotusten. Me olemme linjoilla maanantaista perjantaihin työaikamme puitteissa. Meillä on yhteinen sekä nuorisotilojen omat kanavat käytettävissä, lisäksi alla on listattu ohjaajiemme puhelinnumerot joiden kautta voimme WhatsAppailla.

Ke 18.3.klo 16-18 Instagram kirkkonumminuorisojaliikunta, linjoilla Eija ja Raffu

To 19.3 klo 14-18 Instagram kirkkonumminuorisojaliikunta, linjoilla Eija ja Raffu

Pe 20.3 klo 14-18 Instagram kirkkonumminuorisojaliikunta, linjoilla Eija ja Raffu

Kirkkonummen nuoriso-ja liikuntapalveluiden nuoriso-ohjaajat ovat tavoitettavissa seuraavilla kanavilla:

Instagram

kirkkonumminuorisojaliikunta
masalannuokka
laajakallionnuokka
kantvikinnuokka
veikkolannuokka

Facebook

kirkkonnummennuorisojaliikunta 

Yhteystiedot:


Vastaava nuoriso-ohjaaja Joni Laine 040-511 8172

Ennaltaehkäisevä päihdetyöntekijä Katri Lahtinen 040-729 0838

Erityisnuorisotyöntekijä Eija Rajavaara 040-832 1906

Ruotsinkielinen nuoriso-ohjaaja Rafaela Nyholm 040-574 3913

Nuoriso-ohjaaja Hannu-Petteri Leinonen 040-126 9817

Nuoriso-ohjaaja Hashim Osmani 040-837 9727

Nuoriso-ohjaaja Mikko Nissinen040-779 4781

Nuoriso-ohjaaja Emma Pekkanen 040-776 1345

Nuoriso-ohjaaja Mikko Kärppä 040-772 7143

Nuoriso-ohjaaja Pauliina Piirainen 040-772 7142

Nuoriso-ohjaaja Minna Sunnarborg-Viljanen 040-832 0408

Nuoriso-ohjaaja Jonni Saarela 040-513 2544

18.3. Kirjaston e-palvelut toimivat normaalisti 18.3.‒13.4.

E-kirjaston palvelut ovat käytettävissäsi ajasta ja paikasta riippumatta myös poikkeusaikana osoitteessa www.kirkkonummi.fi/e-kirjasto. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön monia sähköisiä palveluita, joiden kautta voit lukea tai kuunnella kirjoja, lehtiä ja musiikkia tai katsella elokuvia. Palveluihin kirjaudut kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Voit käyttää palveluita tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, ja osaan on saatavissa ilmainen sovellus. Mikäli tarvitset apua, kysy palveluiden käytöstä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteesta kirjasto@kirkkonummi.fi.

E-kirjoja pääset lukemaan ja kuuntelemaan Ellibs- ja Biblio-palveluissa. Ellibsissä tarjolla on enimmäkseen luettavia kirjoja suomen kielellä, mutta jonkin verran on aineistoa myös ruotsiksi ja englanniksi, samoin kuin äänikirjoja. Sinulla voi olla samaan aikaan enintään viisi lainaa ja seitsemän varausta. Nyt olemme saaneet Ellibsiin uutuuksia, tervetuloa valitsemaan mieleistäsi luettavaa! Biblio on ruotsalainen e-kirja- ja e-äänikirjapalvelu, jossa on saatavilla yhä enemmän kirjallisuutta myös suomeksi. Kokoelmassa on paljon äänikirjoja lapsille sekä suomeksi että ruotsiksi! Bibliossa voit tällä hetkellä lainata neljä kirjaa viikossa. Naxos Spoken World Library ‑palvelun kautta voit kuunnella äänikirjoja englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja portugaliksi. Palvelussa on lähinnä klassikoita sekä lapsille että aikuisille.

Sanoma- ja aikakauslehtiä kotoa käsin voit lukea PressReader-palvelussa. Luettavanasi on yli 3600 sanomalehteä ja 3800 aikakauslehteä ympäri maailman näköislehtinä.

Kirjasto tuo kotiisi myös paljon elokuvia! Viddla- ja Kirjastokino-palveluiden vaihtuvissa kokoelmissa pääset katselemaan monenlaisia elokuvia. Kirjastokinossa voit katsoa elokuvia niin paljon kuin haluat, Viddlassa voit tällä hetkellä katsoa kuusi elokuvaa kuukaudessa.

Tervetuloa nauttimaan e-kirjaston monipuolisesta tarjonnasta!

17.3. Kirkkonummella hyvät edellytykset etäopetukseen

Kirkkonummen perus- sekä lukio-opetuksen sähköinen ympäristö mahdollistaa @edu -tunnuksilla opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Oppilaiden käyttäjätunnuksella kirjaudutaan opetuksen ja oppimisen palveluihin Edison -ympäristön kautta. Opetusta ja ohjeistusta voidaan toteuttaa Wilma-, o365-, Googlen G-Suite- sekä Qridi -ympäristöissä. Opetus ja oppiminen onnistuu kaikilla ICT-laitteilla, joissa on internetyhteys.

Opettajille on lähetetty edellisellä viikolla ohjevideoita ja suomen- sekä ruotsinkielistä materiaalia ja tukisivustoja opetuksen järjestämiseksi. Materiaali on tuotettu Kirkkonummen opetuksen tutoreiden voimin.

Oppilaiden huoltajille on jo lähetetty Wilman kautta tarkempia tietoja opetuksen järjestämisestä 18.3.-13.4. ajalla. Lisäohjeita lähetetään jatkossa aina tarpeen mukaan.

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 17.3.2020

17.3. Kunnanjohtajan koronavirustilannekatsaus

Koronavirus on pakottanut valtion ja kunnat aivan poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Viikonloppuna aloitetut kunnan toimintojen rajoittamiset ja sulkemiset laajenevat nyt mm. perusopetukseen ja kouluihin tietyin poikkeuksin. Yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi päiväkotien toiminta jatkuu kuitenkin normaalisti mahdollistaen näin vanhempien työssäkäynnin. Valmiuslain käyttöönoton myötä valtion ohjausvalta kasvaa yhtenäistäen aiemmat kuntien toisistaan poikkeavat rajoituspäätökset. Kirkkonummi seuraa luonnollisesti valtion ja viranomaisten määräyksiä sekä niiden soveltamisohjeita sekä informoi niistä asukkaita tarvittaessa omassa viestinnässään.

Fyysisiä kontakteja rajoittamalla pyrimme vähentämään koronavirustartunnoille altistumisia. Joka tapauksessa esim. perus- ja lukio-opetuksen etäopetukselle on kunnassamme hyvät edellytykset jo käytössä olevien sähköisten ympäristöjen kautta. Lisäksi opettajia on ohjeistettu ja varustettu erilaisella etäopetusmateriaalilla.

Ikäihmiset ovat koronaviruksen suurin riskiryhmä ja heidän suojeluunsa kiinnitetään erityistä huomiota. Siksi joudumme toistaiseksi rajoittamaan mm. ikäihmisten päivä- ja muuta ryhmätoimintaa, myös omaisten ja ystävien vierailut Volskotiin, Lehmuskartanoon ja Palvelukotiin on valitettavasti kielletty eräin poikkeuksin. Kotihoidon palvelut toimivat kuitenkin entiseen tapaan.

Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kuntamme työntekijöitä nopeasta, vastuullisesta ja ammattimaisesta reagoinnista nopeasti eskaloituneeseen tilanteeseen. Olen vakuuttunut, että pystymme kuntana kohtaamaan nämä poikkeukselliset olosuhteet ja turvaamaan osaltamme asukkaidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Informaation välittymisen varmistamiseksi kehotan edelleen seuraamaan kunnan eri viestintäkanavia.

Tarmo Aarnio

Kunnanjohtaja

17.3. Tilapäiset muutokset Kirkkonummen perusturvapalveluiden palvelutarjonnassa

Perusturvapalveluiden palvelut toimivat pääosin normaalisti. Toimintaan on tehty kuitenkin koronavirustilanteesta johtuen seuraavia muutoksia:  

Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

- Omaisten ja ystävien vierailut on kielletty Volskodissa, Lehmuskartanossa ja Palvelutalossa.  Poikkeuksia voidaan tehdä saattohoito- ja muiden kriittisesti sairaiden kohdalla erikseen henkilökunnan kanssa neuvotellen.

- Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla. Kotihoito lisää käyntejä päivätoiminta-asiakkaiden luokse.

- Perjantai- ja keskiviikkokahvila ovat kiinni toistaiseksi

- Jalkaklubin aloitus siirtyy huhtikuusta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

- Intervallijaksot perutaan niiltä osin kuin se mahdollista. Niiden sijaan tarjotaan tarvittaessa kotihoitoa tai pidempiaikaista ympärivuorokautista hoitoa

- Seniorilinja palvelee pelkästään puhelimitse toistaiseksi.

- Muistipoliklinikka muuttuu lähipäivinä puhelinkontakteiksi.

- Kaikilta muilta osin ikäihmisten palvelut jatkuvat normaalisti.

Toimintakyvyn tukipalvelut

- Terapiapalveluiden (fysio-, toiminta- ja puheterapia) asiakastyötä sekä mielenterveyspalveluiden, päihdepalveluiden, vammaispalvelun, Ohjaamon ja työllistymisyksikön asiakastyötä on supistettu. Asiakkaita kontaktoidaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. 

- Kaikki toimintakyvyn ryhmät on peruttu sekä työ- ja päivätoimintaa (Luotsi, Ankkuri ja kehitysvammaisten työkeskus) supistettu. Ankkurin ja Luotsin työ- ja päivätoiminnoissa asiakkaita kontaktoidaan tarvittaessa puhelimitse. Kehitysvammaisten työkeskuksen asiakkaat, joiden hoitoa ei ole mahdollista muulla tavalla järjestää, hoidetaan työkeskuksessa.

- Apuvälinepalveluissa hoidetaan kiireelliset toimeksiannot. Kuntouttavan työtoiminnan KotiToimari-Palvelut (ateria- ja kauppapalvelu) hoidetaan työntekijöiden voimin.

- Henkilökohtaisen avun palveluntuottajille on lähetetty ohjeistus vain välttämättömän avun toteuttamisesta. 

Terveyspalvelut

- Synnytysvalmennuksia ja ryhmäneuvoloita ei järjestetä toistaiseksi.

- Adhd-strategiaryhmän toiminta siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

- Vastaanottotoiminnan elintapaohjausryhmiä ei järjestetä toistaiseksi.

- Hoitajien kiireettömiä aikoja on peruttu.

- Mikäli palveluntarve jatkossa olennaisesti kasvaa tai resursseissa tulee sairastumisten vuoksi olennaisia puutoksia, joudutaan priorisoimaan kiireellistä hoitoa tarvitsevien hoito. Kiireettömiä palveluita voidaan joutua rajoittamaan kaikissa terveyspalveluissa ml. neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhoito sekä suun terveydenhoito.

Sosiaalipalvelut

- Vertaisryhmä toiminnot keskeytetty toistaiseksi

-  Matalan kynnyksen maahanmuuttajatyön infot keskeytetty toistaiseksi

- Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia kotiin vietäviä palveluita on supistettu. Perheille annettu tiedoksi väliaikainen päivystysnumero puh: 050 588 0990, josta saa kiireellistä apua. Lisäksi toiminnassa lapsiperheiden päivystysnumero puh: 040 573 9193. Välttämätön lastensuojelutyö hoidetaan.

17.3. Toimet ikäihmisten suojaamiseksi koronavirustilanteessa

Ikäihmiset ovat koronaviruksen suurin riskiryhmä, ja sen vuoksi ikäihmisten suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Huomattavin muutos ikäihmisten elämään ainakin seuraavan kuukauden ajan on se, että 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden tulee pysytellä mahdollisuuksien mukaan kotosalla ja välttää lähikontakteja muihin ihmisiin.

Kunta pyrkii suojaamaan ikäihmisiä kaikin mahdollisin tavoin, ja sen vuoksi kunnan tarjoamiin palveluihin tehdään joitain muutoksia. Muutoksilla pyritään välttämään ikäihmisten altistamista lähikontakteille ja siten saamasta tartuntaa.

Neuvontapalvelut (Seniorilinja 040 1269 900) hoidetaan ainoastaan puhelimitse. Seniorilinjan puoleen voi kääntyä myös tilanteissa, joissa ruokakauppa-asioiden hoito ei onnistu itse kaupasta tilaamalla tai omaisten tai naapurien avun turvin.

Ikäihmisten päivätoiminta sekä perjantai- ja keskiviikkokahvilat on peruttu toistaiseksi. Muistipoliklinikan toiminta muuttuu lähipäivinä puhelinkontaktiksi. Lyhytaikaishoidon (intervallit) sijaan suositaan pääasiassa kotihoitoa tai pidempiaikaista yhtäjaksoista ympärivuorokautista hoitoa.

Omaisten ja ystävien vierailut on kielletty Volskodissa, Lehmuskartanossa ja Palvelutalossa. Poikkeuksia voidaan tehdä saattohoito- ja muiden kriittisesti sairaiden kohdalla erikseen henkilökunnan kanssa neuvotellen.

Kotihoito palvelee nykyisiä asiakkaitaan kuten tähänkin asti ja uusia asiakkaita otetaan palvelun piiriin voimassa olevien kotihoidon kriteerien mukaan.

Kiireettömille ajanvarauskäynneille terveyskeskukseen ikäihmisten ei tulisi enää saapua. Ajanvarauksen voi siirtää tai perua tai muuttaa asioinniksi puhelimitse soittamalla ajanvarausnumeroon.  Kiireellinen hoito toki turvataan kaikille. Kiirevastaanotolla on 18.3 alkaen erillinen odotustila hengitystieinfektiopotilaille, näin muiden oireiden ja sairauksien vuoksi hoidettavien riski tartunnoille minimoidaan.

Nämä toimet perustuvat valtioneuvoston 16.3. tekemiin linjauksiin, joilla pyritään tasoittamaan tulevaa koronaviruksen epidemiahuippua siten, että terveydenhuollon ja koko yhteiskunnan toiminta olisi turvattu lähikuukausina.  

17.3. Kirkkonummen pääterveysasemalla erillinen odotusaula hengitystieinfektiopotilaille 18.3. alkaen


18.3. alkaen pääterveysasemalla erillinen odotusaula hengitystieinfektiopotilaille. Näiden potilaiden hoitoarviot tapahtuvat puhelimitse sovitulla ajanvarauksella.

Hengitystieoireisia pyydetään edelleen hoitamaan lieväoireiset sairautensa kotihoidossa. Voit täyttää Omaolon https://www.omaolo.fi/ epäiletkö koronavirusta -kyselyn, jotta voit arvioida, tarvitsetko ammattilaisen apua tai neuvoa. Myös Päivystysapu-numero 116 117 ohjaa ja neuvoo.

Mikäli omahoidon keinot eivät ole riittäviä, soita Terveyskeskuksen ajanvarauspuhelimeen 09 2968 3401. Jos hoitaja hoidontarpeen arvion tehtyään katsoo tarpeelliseksi, sinulle annetaan ohjeellinen aika saapua pääterveysasemalle E-portaan kautta (parkkihallin pääty) odotustilaan, joka on varattu hengitystieoireisille potilaille. Ellet kykene kulkemaan portaita, voit tulla pääoven kautta ja pyytää vahtimestarilta hengityssuojaimen, jonka puettuasi sinut saatetaan odotustilaan, josta hoitaja kutsuu sinut tutkittavaksi.

Mikäli on vahva epäily, että olisit voinut saada koronavirusinfektion, konsultoimme HUS infektiolääkäriä näytteenotosta. Korona-näytteitä otetaan edelleenkin vain erikoissairaanhoidossa.

Sovituille ajanvarausvastaanotoille, laboratorioon ja röntgeniin on turvallista tulla aiempien aikataulusuunnitelmien mukaisesti, ellei sinulla ole hengitystieoireita.

17.3. Epäiletkö koronavirusta? – tee Omaolo-testi

Tee Omaolo-testi, jossa voi itse tehdä koronavirustaudin oirearvion. Testillä voit arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet.

Mikä on Omaolo?

Omaolo-palvelu on terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja suunterveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava. Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja esteettömästi verkossa. Omaolon antamat suositukset ovat aina tilanteeseesi sopivia, henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön tai kansallisesti määritettyihin kriteereihin.

Ohjeet koronavirustaudin COVID-19 hoitoon

Koronavirustauti: milloin on hakeuduttava hoitoon

17.3. Kirjastot suljetaan 18.3. alkaen

Kirkkonummen kaikki kirjastot on suljettu keskiviikosta 18.3.2020 lähtien. Sulku koskee myös Masalan omatoimikirjastoa. Kirjoja ei voi palauttaa eikä varauksia noutaa. Myöhästymismaksuja ei kerry sulkemisen aikana.

Verkkokirjasto ja kirjaston e-palvelut toimivat normaalisti sulun aikana. Verkkokirjasto palvelee osoitteessa https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/web/arena. Verkkokirjastosta on linkki kirjaston e-palveluihin. Kirjaston kaikkiin e-palveluihin kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla.

Mikäli sinulla on kysyttävää kirjaston toiminnasta tai e-kirjaston käytöstä, ota yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjasto@kirkkonummi.fi.

16.3. Kirkkonummi sulkee toimintojaan valtioneuvoston linjausten mukaisesti

Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnion mukaan valtioneuvoston tänään päättämät toimenpiteet ovat todella poikkeuksellisia ja järeitä. -Sinällään on hyvä, että toimenpiteet yhtenäistyvät koko maassa, mutta toki tämä merkitsee suuria muutoksia kirkkonummelaisten perheiden arkeen. Kunta haluaa turvata asukkailleen mahdollisimman toimivat ja turvalliset olosuhteet tässä ainutkertaisessa tilanteessa. Kannustan seuraamaan kunnan ja koulujen eri viestintäkanavia yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi, sanoo kunnanjohtaja Aarnio.

Valtioneuvoston linjaus suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi:

Suosituksella turvataan varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa.

Suositukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen


Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. 

Suositukset perusopetukseen


Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Suositukset lukio-opetukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja vapaaseen sivistystyöhön

Oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa


Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo muutoksia päätökseen.

Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien turvallisesta työskentely-ympäristöstä huolehditaan.

Muut tilat


Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Valtioneuvoston suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana.

16.3. Matalan kynnyksen kuraattori- ja psykologipalvelut varhaiskasvatuksessa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi

Kuraattori ja psykologit tarjoavat ohjauksellista palvelua puhelimitse alle kouluikäisten lasten perheille. Voit halutessasi soittaa nimettömästi eikä puhelusta synny varsinaista asiakkuutta. Voit soittaa meille esimerkiksi seuraavissa asioissa:  

  • Jos pohdit, miten keskustella lapsen kanssa koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta. Asiasta tietoa myös alla olevassa linkissä: 
    https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/
  • Jos lapsen reagointi poikkeustilanteeseen huolestuttaa (pelot, kiukku, levottomuus, nukahtamisvaikeudet)
  • Esiopetuksen kuraattori Tiia Lamberg-Leinonen p. 040 126 9741 

Varhaiskasvatuksen psykologit Hanna Lehtinen p. 040 126 9667 ja Laura Lindqvist p. 040 126 9740 

Jos emme pysty heti vastaamaan, niin soitamme mahdollisimman pian takaisin. 

16.3. Ulkoilualueiden hoito koronaepidemian aikana

Kunnossapitopalvelut tehostavat liikunta- ja ulkoilualueiden hoitoa. Meikon ulkoilualueen ja Linlon ulkoilusaaren hoitoa on tehostettu olemassa olevien henkilöstöresurssien puitteessa.

Palautetta ulkoilualueiden hoidosta ensisijaisesti sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Lisätietoja:

  • nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi, puh. 040 588 4925
  • kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström, ylva.wahlstrom@kirkkonummifi, puh. 0400 442 330
  • kenttämestari Marko Roiha, marko.roiha@kirkkonummi.fi, puh. 040 506 1426

16.3. Hallituksen linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Kirkkonummen kunta tiedottaa hallituksen linjauksiin liittyvistä käytännön toimistaan mahdollisimman pian.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Hallituksen linjaamat toimenpiteet

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Valtioneuvoston linjaus suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi (OKM tiedote 16.3.2020)

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

16.3. Kunnanjohtajan koronavirustilannekatsaus 16.3.

Koronavirustilanne ei ole vielä Kirkkonummella kuluneen viikonlopun aikana eskaloitunut, mutta asiantuntija-arvioiden mukaan tartuntamäärät tulevat lisääntymään huomattavasti - niin meillä kuin koko Suomessakin. Maanantaina (16.3.2020) aamupäivällä vahvistettuja tartuntoja on 3 ja karanteeniin määrättyjä henkilöitä 6. Lukumäärät lienevät kuitenkin edellä mainittua suurempia virustestaustauskäytännön muututtua HUS:n alueella osan tartunnoista jäädessä näin toteamatta.

Perjantaina ja viikonloppuna kunta ilmoitti merkittäviksikin luonnehdittavista toimintojen supistamisista erityisesti vapaa-aikatoimen osalta. Lisäksi päätimme vähentää tänään alkaneisiin ylioppilaskokeisiin osallistuvien abiturienttien tartuntariskiä siirtämällä lukion alemmat vuosiluokat etäopetuksen piiriin. Kuntien linjaukset toimintojen supistamisiin ovat olleet yllättävänkin samansisältöisiä. Seuraamme tilannetta edelleen reaaliajassa ja ilmoitamme tarvittavista mahdollisista uusista toimenpiteistä kaikilla viestintäkanavillamme; tällä hetkellä uusia toimia ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Tässä vaiheessa on ensisijaista rajoittaa altistumisten määrää ja sitä kautta viruksen leviämistä. Kunnan terveydenhuolto toimii pääosin normaalisti pystyen näin huolehtimaan asukkaiden muistakin sairauksista ja tarpeista.

Kunnan ja viranomaisten toimenpiteillä on omat vaikutuksensa mutta vähintään yhtä tärkeää jokaisen oma vastuu sekä omasta että perheensä, työkavereidensa ja muun lähipiirin hyvinvoinnista. Siinä auttavat paitsi viranomaisten ohjeistus myös maalais-/kaupunkilaisjärjen käyttö, jota uskon meiltä kirkkonummelaisilta varmasti löytyvän tähänkin tilanteeseen.

Tarmo Aarnio
Kunnanjohtaja

15.3. Kirkkonummen lukiot siirtyvät etäopetukseen turvatakseen ylioppilaskirjoitukset

Kirkkonummen suomenkielisten opetuspalvelujen tiedote Porkkalan lukion ja Porkkalan lukion aikuislinjan siirtymisestä etäopetukseen ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi.

Porkkalan lukio siirtyy etäopetukseen turvatakseen ylioppilaskirjoitukset

Vallitsevassa koronavirustilanteessa Kirkkonummen kunnan opetuspalvelut haluaa osaltaan varmistaa, että kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset voivat toteutua tarkoitetulla tavalla ja säädösten mukaisesti. Virustartuntojen minimoimiseksi Porkkalan lukion opetus siirtyy etäopetukseen maanantaista 16.3.2020 alkaen perjantaihin 20.3.2020 saakka, jona aikana järjestetään loput yo-kokeet, joihin Porkkalan lukiossa on osallistujia.

Jatkosta 23.3. alkavasta viikosta eteenpäin tiedotetaan myöhemmin.

Tavoitteena on turvata ylioppilaskirjoitusten toteutus

Kaikilla käytännön toimenpiteillä etäopetuksen järjestämisessä pyritään ennaltaehkäisemään koronaviruksen leviämistä opiskelijoiden ja ylioppilaskirjoituksia valvovien opettajien keskuuteen. Samaan aikaan kurssiopetusta toteutetaan etäopetuksena mahdollisimman laadukkaasti käyttämällä monipuolisia lukio-opiskeluun soveltuvia työtapoja.

Viisi päivää etäopiskelua

Maanantain 16.3.2020 ja perjantain 20.3.2020 välisen ajan opiskelijat opiskelevat itsenäisesti kotoa käsin kunkin kurssin opettajan ohjeiden mukaisesti etäopetuksen, verkko-opetuksen ja tuetun itseopiskelun avulla. Kurssin opettaja ohjeistaa opiskelijat tarkemmin Wilma-viestillä sen päivän aikana, jolloin kurssin seuraava oppitunti pidettäisiin tuntikierron mukaisesti.

Opettaja myös ilmoittaa etäjakson huomioimisesta kunkin kurssin arvioinnissa sekä mahdollisista muista muutoksista kurssin alussa ilmoitettuihin vaatimuksiin. Opiskelijalla on vastuu omista, ohjeiden mukaisista opintosuorituksistaan ja hänen on seurattava Wilmaa aktiivisesti.

Opiskelijoilla ruokailumahdollisuus koululla

Opiskelijoilla on päivittäin koululla ruokailumahdollisuus. Mikäli opiskelija osallistuu etäjakson aikana ruokailuun, hänen tulee ilmoittaa siitä etukäteen lukion rehtorille Wilmassa.

Obs! Läs om arrangemangen i Kyrkslätts gymnasium på den svenskspråkiga sidan.

15.3.2020, Leila Kurki, opetustoimen johtaja

15.3. Opetuspalveluiden suositukset koronan leviämisen ehkäisemiseksi Kirkkonummen kouluissa

Koronavirus etenee Suomessa nopeaa vauhtia ja siihen sairastuneiden määrä kasvaa päivittäin. Kirkkonummen kunta pyrkii monin eri toimenpitein hidastamaan viruksen leviämistä. Näistä olemme tiedottaneet oppilaiden huoltajia ja koulujen henkilökuntaa viime viikolla.

Koulut ovat kuitenkin auki ja opetus jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Sairaana ei tulla kouluun

On tärkeää, että tartuntojen ennaltaehkäisyn vuoksi oppilas jää kotiin, jos hänellä on vähäisempiäkin flunssan oireita.

Joustavat toimintamuodot mahdollisia perusopetuksessa

Koronatilanne saattaa johtaa siihen, että huoltajat hakevat koulussa oppilaana olevalle lapselleen lupaa olla poissa koulusta, vaikkei lapsi olekaan sairas tai häntä ei ole määrätty karanteeniin. Poissaoloon tulee saada lupa. Rehtori tai opettaja voi myöntää luvan tilapäiseen poissaoloon. Opetuspalvelut ohjeistaa suhtautumaan tässä tilanteessa näihin poissaoloihin myönteisesti.

Opettaja antaa oppilaalle tehtäviä poissaolon ajaksi. Myöhemmin myös näissä tapauksissa tukiopetuksella voidaan vastata poissaolosta johtuviin tuen tarpeisiin.

Viime viikolla annettuja ohjeistuksia ja toimenpiteitä opetustoimessa viruksen leviämisen hidastamiseksi/ehkäisemiseksi

Oppilaat pitävät kaikki oppikirjat kotona, josta kuljettavat päivittäiset, tarvitsemansa kirjat mukanaan kouluun, ja takaisin kotiin. Tämä siksi, että heillä on oppikirjat kotona, jos yksilökohtaisesti, tai myöhemmin laajemminkin, joudutaan turvautumaan etäopiskelun vaihtoehtoihin.
Suunnitellut oppilasvaihdot ulkomaille ja ulkomaanmatkat perutaan tämän kevään ajalta.
Leirikoulut, luokkaretket ja uimaopetus perutaan/siirretään myöhäisempään ajankohtaan.
Myös koulun sisällä on syytä välttää koko koulun yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia.
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen johtoryhmä ja kunnan johtoryhmä arvioivat tilannetta päivittäin. Tiedotamme mahdollisista muutoksista Wilman ja kunnan kotisivujen www.kirkkonummi.fi kautta.

Kiitämme huoltajia joustavuudesta ja toivotamme jaksamista haastavaan tilanteeseen.

15.3.2020, Leila Kurki, opetustoimen johtaja

14.3. Päivitetyt ohjeet: Miten toimia, kun epäilet koronavirustartuntaa?

HUS-alueella koronavirusnäytteet otetaan:

1. Karanteenissa olevalta, jolla on koronavirusinfektion oireita.
2. Varmistettuun koronavirustapaukseen 14 vuorokauden sisällä kontaktissa olleelta henkilöltä, jolla on hengitystieinfektion oireita.
3. Sairaalan päivystyksessä hoidettavalta potilaalta, jos hänellä on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio ja epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä.
4.Sairaalahoidossa olevalta tai hoitoon otettavalta potilaalta, jolla on hengitystieinfektion oireet.
5.Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijältä (pelastustoimi, kotihoito, pitkäaikaishoito ja hoiva mukaan lukien), jolla akuutin hengitystieinfektion oire (ei pelkkä nuha) JA edeltävästi ulkomaanmatka 14 vrk sisällä tai kontakti todettuun koronavirustapaukseen (molempien kriteerien täytyttävä)
6. Yli 70-vuotiaalta, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus.
7. Pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköissä, jos yksikössä epäillään hengitystieinfektioepidemiaa (työtekijöistä ja/tai potilaista yli 2 oireisia) ja aiheuttaja on epäselvä.
8. Henkilöltä, jolla on akuutin hengitystieinfektion oireet ja oleskellut 14 vrk edeltävästi Italiassa tai Itävallan Tirolissa.

Ellei henkilö ole saanut muita ohjeita, näytteenottoon hakeudutaan soittamalla omalle terveysasemalle tai sen ollessa suljettuna Päivystysapuun p.116 117. Osalla kunnista on palvelunumerot, joihin koronavirustartuntaa epäilevät voivat olla yhteydessä.​

Näytteenottokriteereiden muututtua ei testata henkilöitä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Jos henkilöllä on hengitystieoireita, mutta hän on hyväkuntoinen, hänen tulee olla kotona ja noudattaa yleisiä hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita.

Päivystysapuun tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää syy soittaa Päivystysapuun tai terveysasemille. Päivystysapu-palvelun turhaa kuormittamista tulee välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.

Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.​

14.3. Uimahalli on suljettu 15.3.2020 alkaen toistaiseksi osana varautumista koronavirukseen

Kirkkonummen kunta rajoittaa nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämää toimintaa ja tapahtumia 13.3.2020 alkaen toistaiseksi osana varautumista koronavirukseen.

Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja 040 588 4925.

13.3. HUS: Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata

Koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon. Hengitystieoireisten, mutta hyväkuntoisten henkilöiden, ei tule enää soittaa terveydenhuollon yksiköihin tai Päivystysapuun, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa.

THL päivitti eilen koronavirukseen liittyvät kansalliset toimenpideohjeet. Jatkossa koronavirusnäytteitä ei oteta matkailuun liittyen, vaan näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.

Jatkossa näytteitä otetaan:

• Sairaalan päivystyspotilaasta, joilla on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio, ja joilla epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä.
• Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijältä, joka on palannut 14 vuorokauden sisällä matkalta ja jolla on akuutin hengitystieinfektion oireita. Mikäli oireena on pelkkä nuha, ei näytettä oteta, mutta työntekijä ohjeistetaan pysymään kotonaan työnantajan ohjeiden mukaan.
• Erikoissairaanhoidon potilaalta ja pitkäaikaishoidon asiakkaalta, jolla on akuutin hengitystieinfektion oireita eikä niille löydy muuta selkeää selittäjää.
• Yli 65-vuotiailta ja/tai perussairaat, joilla on hengitystieinfektion oireita.
• Kotikaranteenissa olevalta henkilöltä, joka saa hengitystieoireita.
• Lisäksi resurssien salliessa näytteitä voidaan ottaa opettajilta ja muilta oppilaitoksen työntekijöiltä, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, jos henkilö on oleskellut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai jos hän on ollut lähikontaktissa koronatartunnan saaneen kanssa 14 vuorokautta ennen oireiden alkua.

Näytteenottokriteereiden muututtua ei siis enää testata henkilöitä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Jos henkilöllä on hengitystieoireita, mutta hän on hyväkuntoinen, hänen tulee olla kotona ja noudattaa yleisiä hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita.

Päivystysapuun tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää syy soittaa päivystysapuun tai terveysasemille. Päivystysapu-palvelun turhaa kuormittamista tulee välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.

Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.

HUS on tehnyt rajoituksia vierailuihin potilasosastoille.

13.3. Vapaa-aikapalvelujen toimintojen rajoittaminen koronavirustilanteen takia

Kirkkonummen kunta rajoittaa vapaa-aikapalveluiden järjestämää toimintaa ja tapahtumia 13.3.2020 alkaen toistaiseksi osana varautumista koronavirukseen.

Kirjastopalvelut

Kirjastoissa järjestettävät tilaisuudet ja ohjattu toiminta on peruttu. Oppilasryhmiä ja muita ryhmiä ei vastaanoteta kirjastoihin.

Kirjastoauton toiminta pysäytetään.

Kirjastot keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa pidetään normaalisti auki.

Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen 050 577 4799.

Musiikkiopisto, kansalaisopisto ja kuvataidekoulu

Kaikki opetus, lukuun ottamatta musiikkiopiston yksilöopetusta, on peruttu.

Musiikkiopiston konsertit peruutetaan.

Lisätietoja antaa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Satu Ylönen 040 831 2742.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden kaikki ohjatut liikuntaryhmät on peruttu.

Uimahalli on suljettu 15.3.2020 alkaen toistaiseksi. (muokattu 14.3.2020)

Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja 040 588 4925.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat suljetaan.

Nuorisopalveluiden ohjattu toiminta ja tapahtumat on peruttu.

MyHobby -ohjatut ryhmät on peruttu.

Nuorisoteatterin ohjattu toiminta ja näytökset on peruttu.

HarrastusSankarit -tapahtumat kouluilla on peruttu.

Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja 040 588 4925.

Asukaspuistot

Kirkkonummen kunta rajoittaa avointa varhaiskasvatustoimintaa 16.3.2020 alkaen toistaiseksi osana varautumista koronavirukseen.

Asukaspuistot Kannonkolo, Veikonvintti ja Piennarpiha ovat suljettu. Päiväkodit, perhepäivähoito ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhot toimivat normaalisti.

Kulttuuripalvelut

Kulttuurifoorumi 17.3.2020 on peruttu.

Kansallisen veteraanipäivän kansalaisjuhla 27.4.2020 on peruttu.

Kirkkonummi-päivien avoimet suunnittelukokoukset 24.3., 28.4., 26.5. perutaan paikan päällä pidettävinä. Selvitetään mahdollisuuksia järjestää tilaisuudet verkkoyhteydellä.

Lisätietoja antaa kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta 040 001 2872

Kunnan tilojen ulkopuolinen käyttö on peruttu.

Tämä koskee nuorisotilojen, koulujen liikuntasalien, uimahallin liikuntatilojen, väestösuojan liikuntahallin, lämmitettävän tekonurmen ja Masalan kuplahallin vuoroja.

Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja 040 588 4925.

13.3. Tilapäiset muutokset perusturvapalveluiden palvelutarjonnassa

Perusturvapalveluiden palvelut toimivat pääosin normaalisti. Toimintaan tehdään kuitenkin koronavirustilanteesta johtuen seuraavia muutoksia:  

Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

-Ympärivuorokautisissa yksiköissä ei oteta vastaan vierailijoita muuta kuin erikseen sopimalla työntekijöiden kanssa. 

-Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla alkaen 16.3.2020. Kotihoito lisää käyntejä niiden kanssa, jotka eivät pääse päivätoimintaan.

-Perjantai- ja keskiviikkokahvila ovat kiinni 13.3.2020 alkaen.

-Jalkaklubin aloitusta siirretään siten, että se ei aloita vielä huhtikuussa vaan myöhemmin.

-Intervallijaksot perutaan niiltä osin kuin se mahdollista.

-Seniorilinja palvelee pelkästään puhelimitse toistaiseksi.

-Kaikilta muilta osin ikäihmisten palvelut jatkuvat normaalisti.

Toimintakyvyn tukipalvelut

-Fysio- ja toimintaterapian ryhmätoiminnat perutaan toistaiseksi. Ryhmiin osallistujat ovat pääosin ikäihmisiä.

-Työkeskuksen, Luotsin ja Ankkurin osalta suositellaan asiakkaille kotiin jäämistä, jos se on heidän toimintakykynsä huomioiden mahdollista.

-Kaikilta muilta osin toimintakyvyn tukipalveluiden toiminnat jatkuvat normaalisti.

Terveyspalvelut

-Synnytysvalmennuksia ja ryhmäneuvoloita ei järjestetä 16.3.2020 alkaen toistaiseksi.

-Adhd-strategiaryhmän toiminta siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

-Vastaanottotoiminnan elintapaohjausryhmiä ei järjestetä 16.3.2020 alkaen toistaiseksi.

-Mikäli palveluntarve jatkossa olennaisesti kasvaa tai resursseissa tulee sairastumisten vuoksi olennaisia puutoksia, joudutaan priorisoimaan kiireellistä hoitoa tarvitsevien hoito. Kiireettömiä palveluita voidaan joutua rajoittamaan kaikissa terveyspalveluissa ml. neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhoito sekä suun terveydenhoitoa.

Sosiaalipalvelut

-Kotikäyntejä vähennetään.

-Kaikilta muilta osin sosiaalipalvelujen toiminta jatkuu normaalisti.

13.3. Kunnanjohtajan koronavirustilannekatsaus

Kirkkonummella on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Vaikka tapaus on vielä yksittäinen, sen myötä koronavirus on todistetusti rantautunut myös Kirkkonummelle. Seuraamme tilanteen kehittymistä reaaliajassa.

Kirkkonummella on muiden kuntien tapaan valmiussuunnitelmat, jotka ohjaavat kunnan toimintoja häiriötilanteissa, joksi tämän päivän tilanne tulee ehdottomasti määritellä. Koronavirustilanne muuttuu kuitenkin nopeasti ja siksi kunnassamme on perustettu myös asiantuntijaryhmiä, joiden arvioinnin perusteella kunta tiedottaa tarvittavista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat kunnan toimintoihin ja asukkaisiin. Toimintaa koordinoi ja johtaa kunnanjohtaja yhdessä muiden johtavien viranhaltijoiden kanssa.

Kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille on jo tiedotettu muutoksista työssäkäyntiin sekä kokoontumis- ja kokouskäytäntöihin. Luonnollisesti seuraamme myös näiden ohjeiden ajantasaisuutta. Niiden avulla pyrimme varmistamaan kunnan toimintakyvyn sekä vähentämään koronavirukselle altistumistilanteita.

Koronaviruksen johdosta Kirkkonummen kunta rajoittaa joukkotilaisuuksia ja kokoontumisia. Suosittelemme myös muita kunnassa toimivia tahoja, yhdistyksiä, seuroja ym. toimimaan samoin. Lisäksi kunnan järjestämät seniori-ikäisille suunnatut tapahtumat lähtökohtaisesti perutaan toistaiseksi. 

Kirkkonummen kunta seuraa tilannekuvaa päivittäin ja tiedottaa koronavirustilanteesta sekä sen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjeista säännöllisesti. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan maanantaina 16.3.2020 iltapäivällä.

Ajankohtaista tietoa löytyy lisäksi kunnan verkkosivuilta osoitteesta kirkkonummi.fi sekä kunnan Facebook- ja Twitter-tililtä. Koululaisten vanhempien tulee seurata myös Wilma-järjestelmän kautta tapahtuvaa koulukohtaista viestintää, varhaiskasvatuksen viestintä tapahtuu Päikky-järjestelmän kautta.

Lisäksi meidän jokaisen tulee arvioida omien toimiemme vaikutukset; väkijoukkojen, kättelyn ja tarpeettoman matkustelun välttäminen sekä käsien pesu ovat vanhoja mutta tässäkin tilanteessa hyödyllisiä ohjeita.

Tarmo Aarnio

Kunnanjohtaja

13.3. Tiedote: Kirkkonummella koronavirustartunta

Yksi kirkkonummelainen on sairastunut koronavirukseen. Tartunnan saanut henkilö on työikäinen. Lisäksi karanteenissa on kaksi altistunutta henkilöä. Altistuneet henkilöt ovat asianmukaisessa seurannassa. Epidemiaa Kirkkonummella ei ole.

Mikäli kuntalainen epäilee itsellään tai läheisellään koronavirustartuntaa, ota yhteyttä terveyskeskukseen puhelimitse 09 2968 3401 tai 24/7 avoinna olevaan HUS:n Päivystysapu-numeroon 116 117. Terveysasemalta tai Päivystysavusta saat ohjeet jatkotoimista.

Tutustu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamiin ohjeisiin. Sivulta löydät ohjeita ja ajankohtaista tietoa tilanteesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan puhelinnumero on 0295 535 535 ja se on avoinna arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

12.3. Hallituksen suositukset

Suomen hallitus on torstaina 12. maaliskuuta pitämässään neuvottelussa keskustellut koronavirustilanteesta ja päättänyt muun muassa seuraavista suosituksista ja varautumisesta:

Hallituksen suositukset yleisötilaisuuksia varten

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Hallituksen suositukset työpaikoille ja lähikontakteihin

Hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää.

Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat

Varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koronavirustartunnan saaneille turvataan laadukas ja tarpeenmukainen hoito.

Koronavirustestien kohdalla siirrytään normaaliin käytäntöön, jossa lääkärin arvioon ja infektiolääkärin konsultaatioon perustuen otetaan testit. Tällä varmistetaan, että testit ovat varmasti kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla. 

Ulkomaan matkailu

Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita, sekä on tehtävä matkustusilmoitus, jos on välttämätöntä matkustaa. Matkustustiedotteiden ajantasaisuus varmistetaan ja Korona-infopisteet laajennetaan myös maarajoille.

Viestintä

Valtakunnallista neuvontapuhelinpalvelua laajennetaan vastaamaan kysyntää ja monikanavaisuutta lisätään. THL lähettää koronaviruksesta tietopaketin kaikille suomalaisille kotiin molemmilla kotimaisilla kielillä. THL:n resursseja lisätään asiantuntijatyön ja kansalaisten neuvonnan ja tuen varmistamiseksi. Lisäksi otetaan käyttöön kansalaisille suunnattu Koronavirustietoa sisältävä älypuhelinsovellus.

Lue hallituksen koko tiedote

8.3. Tutustu THL:n antamiin ohjeisiin

Tutustu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamiin ohjeisiin. Sivulta löydät ohjeita ja ajankohtaista tietoa tilanteesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan puhelinnumero on 0295 535 535 ja se on avoinna arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

28.2. Jos sinulla esiintyy oireita, ota puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen tai Päivystyspuhelimeen

Mikäli sinulla esiintyy jonkin tarttuvan taudin kuten influenssan, tuhkarokon, koronaviruksen tai jonkin muun virustaudin oireita, ota yhteyttä terveyskeskukseen puhelimitse 09 2968 3401 tai 24/7 avoinna olevaan Päivystysapu-numeroon 116 117. Terveysasemalta tai Päivystysavusta saat ohjeet jatkotoimista.

Käsien pesusta huolehtiminen on tehokas keino estää tautien leviämistä. Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

logo