Ajankohtaista

Kuulutukset

Kuulutukset ovat nähtävänä Julkipano-palvelussa, osoitteessa julkipano.fi sekä kunnan etusivulla.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2019 Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle

Lue lisää

***********************************************************************

Herkällä alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä kuntoon 31.10.2019 mennessä

Jos haja-asutusalueella oleva kiinteistösi sijaitsee herkällä alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, tai luokitellulla pohjavesialueella, on aika tarkistaa, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä sille asetetut vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiseksi näillä alueilla on päättynyt 31.10.2019.

Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan. Herkillä alueilla jätevesijärjestelmän puhdistustason tulee Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan olla orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee olla rakenteeltaan tiiviitä, eikä jätevesiä saa puhdistettunakaan imeyttää tai purkaa maahan. Ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan lisäksi vähimmäissuojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa esimerkiksi talousvesikaivoon nähden.

Miten kiinteistön omistajan tulee toimia jätevesijärjestelmän uudistamisessa?

Jätevesijärjestelmän uudistamiseen tarvitaan aina lupa. Lisätietoja saat Kirkkonummen kunnan nettisivuilta. https://www.kirkkonummi.fi/kiinteistokohtaisen-jatevesijarjestelman-rakentaminen-tai-uusiminen

Jätevesijärjestelmän suunnittelua varten kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa Kirkkonummen rakennusvalvonnasta. Lupahakemus tehdään Lupapiste.fi-palvelussa.

*********************************************************************

Kesän 2018 luontovideoita Linlosta ja Porkkalasta

Katso video Linlosta

Katso video Porkkalasta

*************************************************************************

KIRKKONUMMEN VESIEN TILAN PARANTAMINEN 

Veikkolan vesistöhanke

Lue lisää


Vesi-ilta 28.8.2019

Aineistot

Vesi-ilta 23.8.2017

Aineistot


Tutustu Kirkkonummen pienvesiselvitykseen

Ympäristön tilan seuranta -> pienvedet

***********************************************************************

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksiin on tullut muutoksia

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevissa määräyksissä on otettu huomioon päivittynyt lainsäädäntö. Ranta-alueilla noudatetaan jatkossa pilaantumiselle herkkien alueiden tiukempaa puhdistustasoa. WC-vedet pitää johtaa puhdistettuna ranta-alueen ulkopuolelle tai umpisäiliöön. Pohjavesialueilla kaikkien puhdistettujen jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty, kuten ennenkin.

Meluilmoituskynnystä on tiukennettu asemakaava-alueilla. Yli 10 työpäivää kestävä erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ asemakaava-alueella edellyttää jatkossa meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muilla alueilla meluilmoitus vaaditaan, jos erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

Maalämpökaivojen poraus aiheuttaa riskin tärkeille pohjavesialueille ja siksi pohjaveteen saakka ulottuvat maalämpökaivot ovat jatkossa kiellettyjä 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla. Kirkkonummen pohjavesialueisiin on tullut pieniä muutoksia ja uudet kartat löytyvät kunnan karttapalvelusta:

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Ympäristönsuojelumääräyksiin

 

*******************************************************************