Ajankohtaista

Kuulutukset

Kaikki viralliset kuulutukset ovat nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalon 1. kerroksessa, osoitteessa Ervastintie 2, kunnantalon aukioloaikoina.

Kuulutukset ovat nähtävänä myös Julkipano- palvelussa, osoitteessa julkipano.fi sekä kunnan etusivulla.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Kirkkonummen vesien tilan parantaminen: Veikkolan järvipilotti – hankkeen asukastilaisuus

Veikkolan vesistöhanke järjestää asukastilaisuuden tiistaina 21.5.2019 kello 18–20 Eerikinkartanossa, Veikkolassa. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun järjestämiseksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 16.5.2019 mennessä seuraavan linkin kautta: http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/kirkkonummen_vesien_tilan_parantaminen.

Tilaisuudessa kuullaan Veikkolan järvipilotin kuulumisten lisäksi Kirkkonummen vastavalmistuneen pienvesiselvityksen tuloksia sekä siitä, kuinka vesikasviniitoilla voidaan parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Veikkolan vesistöhanke käynnistyi kesällä 2018. Sen tavoitteena on määrätietoinen työ Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille Kirkkonummen järville ja vesistöille. Eri toimijoiden rajat ylittävä yhteistyö on avain kunnostuksen onnistumiselle. Tervetuloa hankkeen tilannekatsaukseen!

Tiistaina 21.5.2019 klo 18–20 Eerikinkartanossa, Eerikinkartanontie 164, 02880 Veikkola

Ohjelma

Lisätietoja:

Sari Soini ympäristöpäällikkö, Kirkkonummen kunta, puh 040 1269 678, sari.soini@kirkkonummi.fi

Katja Pellikka, vesistöasiantuntija, LUVY, puh 050 475 4452, katja.pellikka@luvy.fi

 

************************************************************************

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2019

Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaetaan jälleen vuonna 2019 ja palkinnon saajaa voi ehdottaa kunnan internetsivuilta löytyvällä lomakkeella 9.8.2019 saakka.

Lomakkeelle

************************************************************************

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa tarjolla tänäkin kesänä


LINKKI-hankkeen kenttäkausi starttaa toukokuussa. Kirkkonummella neuvojat lähtevät liikkeelle Veikkolassa.

Jätevesineuvonta kohdistetaan edellisvuosien tapaan pilaantumiselle herkille alueille, kuten pohjavesi- ja ranta-alueille sekä tiiviisti asutuille alueille. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta.

Käyntejä tehdään lokakuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille www.hajavesi.fi/fi/kalenteri.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

Lisätietoja:

Virve Ståhl hankekoordinaattori 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
0504474993
virve.stahl@luvy.fi

*********************************************************************

Herkällä alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä kuntoon 31.10.2019 mennessä

Jos haja-asutusalueella oleva kiinteistösi sijaitsee herkällä alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, tai luokitellulla pohjavesialueella, on aika tarkistaa, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä sille asetetut vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiseksi näillä alueilla päättyy 31.10.2019 eli tulevana syksynä.

Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan. Herkillä alueilla jätevesijärjestelmän puhdistustason tulee Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan olla orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee olla rakenteeltaan tiiviitä, eikä jätevesiä saa puhdistettunakaan imeyttää tai purkaa maahan. Ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan lisäksi vähimmäissuojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa esimerkiksi talousvesikaivoon nähden.

Miten kiinteistön omistajan tulee toimia jätevesijärjestelmän uudistamisessa?

Jätevesijärjestelmän uudistamiseen tarvitaan aina lupa. Lisätietoja saat Kirkkonummen kunnan nettisivuilta. https://www.kirkkonummi.fi/kiinteistokohtaisen-jatevesijarjestelman-rakentaminen-tai-uusiminen

Jätevesijärjestelmän suunnittelua varten kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa Kirkkonummen rakennusvalvonnasta. Lupahakemus tehdään Lupapiste.fi-palvelussa.

*********************************************************************

 

Ilmanlaadun jatkuvatoiminen mittausasema Lindalissa

Katso ilmanlaatutilanne

***********************************************************************

Tutustu Kirkkonummen pienvesiselvitykseen

Ympäristön tilan seuranta -> pienvedet

***********************************************************************

Kesän 2018 luontovideoita Linlosta ja Porkkalasta

Katso video Linlosta

Katso video Porkkalasta

*************************************************************************

KIRKKONUMMEN VESIEN TILAN PARANTAMINEN 

Veikkolan vesistöhanke

Lue lisää

Vesi-ilta 23.8.2017

Aineistot

******************************************************************

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2017 luontovalokuvaaja Sami Karjalaiselle ja Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry:lle

Kirkkonummelainen luontovalokuvaaja ja hyönteisharrastaja Sami Karjalainen on julkaissut useita hyönteisaiheisia tietokirjoja. Karjalaisen kirjat ovat laajasti tunnettuja ja palkittuja ja hänen kuviaan on julkaistu useissa lehdissä. Karjalainen on myös saanut lukuisia palkintoja työstään, kuten
- Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden huiput -kilpailun Kuva ja kuvitus -sarjan palkinto 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden kauneimmat kirjat -palkinto 2010 (Suomen heinäsirkat ja hepokatit)

Hän on myös Fotofinlandia-finalisti 2011 ja Vuoden luontokirja -finalisti 2015. Lisäksi hän on saanut lukuisia kunniamainintoja Vuoden luontokuvat –kilpailuissa.

Karjalaisen työn kautta avautuu usein näkymätön luontomaailma. Kuvissa hyönteiset näyttäytyvät yksityiskohtineen kauniina ja visuaalisina luontotaideteoksina. Kuvat muistuttavat meitä luonnon monimuotoisuudesta,

Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry on tehnyt pitkäaikaista ja monipuolista työtä Kirkkonummen kunnan asukkaiden asuinviihtyisyyden ja –ympäristön parantamiseksi. Esimerkkejä yhdistyksen hankkeista ovat:
- vieraslajien, erityisesti jättiputken, torjunta
- puiden istutusprojekti vuonna 2011 osana kansainvälistä istutuskampanjaa
- erilaisia lähiympäristön kunnostustöitä
- roskapäivät 2-3 kertaa vuodessa

 Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaettiin nyt kolmatta kertaa. Palkintoraati koostui Kirkkonummen kunnan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä.

Ympäristöpalkinnon saaja voi olla Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö. Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla. Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

 ****************************************************************

 

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksiin on tullut muutoksia

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevissa määräyksissä on otettu huomioon päivittynyt lainsäädäntö. Ranta-alueilla noudatetaan jatkossa pilaantumiselle herkkien alueiden tiukempaa puhdistustasoa. WC-vedet pitää johtaa puhdistettuna ranta-alueen ulkopuolelle tai umpisäiliöön. Pohjavesialueilla kaikkien puhdistettujen jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty, kuten ennenkin.

Meluilmoituskynnystä on tiukennettu asemakaava-alueilla. Yli 10 työpäivää kestävä erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ asemakaava-alueella edellyttää jatkossa meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muilla alueilla meluilmoitus vaaditaan, jos erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

Maalämpökaivojen poraus aiheuttaa riskin tärkeille pohjavesialueille ja siksi pohjaveteen saakka ulottuvat maalämpökaivot ovat jatkossa kiellettyjä 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla. Kirkkonummen pohjavesialueisiin on tullut pieniä muutoksia ja uudet kartat löytyvät kunnan karttapalvelusta:

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Ympäristönsuojelumääräyksiin

 

*******************************************************************