Ajankohtaista

Kuulutukset

Kaikki viralliset kuulutukset ovat nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalon 1. kerroksessa, osoitteessa Ervastintie 2, kunnantalon aukioloaikoina.

Kuulutukset ovat nähtävänä myös Julkipano- palvelussa, osoitteessa julkipano.fi sekä kunnan etusivulla.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Vesi-ilta keskiviikkona 28.8.2019 klo 17

Loojärven asukasilta 4.9.2019 klo 17.30 Luoman Ljusdalassa

************************************************************************

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2019 Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle

Lue lisää

***********************************************************************

Vaikuta vesien tilaan - Kirkkonummen kunnan karttakysely avattu

Kirkkonummen kunta ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry keräävät karttapohjaisella kyselyllä tietoa Kirkkonummen kunnan vesi- ja ranta-alueista. Kyselyn avulla voit tallentaa havaintosi, toiveesi ja huolesi vesienhoidon suunnittelun tueksi.

Juuri sinä tiedät parhaiten, miten uimapaikkasi ja lähipurosi voivat!

Linkki kyselyyn

Koottua tietoa hyödynnetään kunnan vesistöjen hoidon toimenpideohjelmaan valittavien vesienhoidon painopisteiden määrittelyssä sekä kunnostushankkeiden toimenpiteiden valmistelussa.

Kysely on auki 30.8.2019 saakka. Voit vastata kaikkiin tai vain haluamiisi kysymyksiin. Voit myös palata uudestaan kyselyyn lisätäksesi uusia tietoja.

Kysely toimii parhaiten Firefox tai Chrome Internet-selaimella. Koska kartta on suuri, parhaiten toimii iso näyttö, mutta tiedot voi täyttää toki älypuhelimellakin. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Päätät itse, jätätkö nimesi vai vastaatko nimettömästi. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan kolme 20 euron arvoista lahjakorttia.

Kysely on osa ”Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta”, joka saa rahoitusta hallituksen kärkihankkeena.

************************************************************************

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa tarjolla tänäkin kesänä


LINKKI-hankkeen kenttäkausi starttaa toukokuussa. Kirkkonummella neuvojat lähtevät liikkeelle Veikkolassa.

Jätevesineuvonta kohdistetaan edellisvuosien tapaan pilaantumiselle herkille alueille, kuten pohjavesi- ja ranta-alueille sekä tiiviisti asutuille alueille. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta.

Käyntejä tehdään lokakuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille www.hajavesi.fi/fi/kalenteri.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

Lisätietoja:

Virve Ståhl hankekoordinaattori 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
0504474993
virve.stahl@luvy.fi

*********************************************************************

Herkällä alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä kuntoon 31.10.2019 mennessä

Jos haja-asutusalueella oleva kiinteistösi sijaitsee herkällä alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, tai luokitellulla pohjavesialueella, on aika tarkistaa, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä sille asetetut vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiseksi näillä alueilla päättyy 31.10.2019 eli tulevana syksynä.

Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan. Herkillä alueilla jätevesijärjestelmän puhdistustason tulee Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan olla orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee olla rakenteeltaan tiiviitä, eikä jätevesiä saa puhdistettunakaan imeyttää tai purkaa maahan. Ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan lisäksi vähimmäissuojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa esimerkiksi talousvesikaivoon nähden.

Miten kiinteistön omistajan tulee toimia jätevesijärjestelmän uudistamisessa?

Jätevesijärjestelmän uudistamiseen tarvitaan aina lupa. Lisätietoja saat Kirkkonummen kunnan nettisivuilta. https://www.kirkkonummi.fi/kiinteistokohtaisen-jatevesijarjestelman-rakentaminen-tai-uusiminen

Jätevesijärjestelmän suunnittelua varten kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa Kirkkonummen rakennusvalvonnasta. Lupahakemus tehdään Lupapiste.fi-palvelussa.

*********************************************************************

 

Ilmanlaadun jatkuvatoiminen mittausasema Lindalissa

Katso ilmanlaatutilanne

***********************************************************************

Kesän 2018 luontovideoita Linlosta ja Porkkalasta

Katso video Linlosta

Katso video Porkkalasta

*************************************************************************

KIRKKONUMMEN VESIEN TILAN PARANTAMINEN 

Veikkolan vesistöhanke

Lue lisää


Vesi-ilta 28.8.2019

Aineistot

Vesi-ilta 23.8.2017

Aineistot


Tutustu Kirkkonummen pienvesiselvitykseen

Ympäristön tilan seuranta -> pienvedet

***********************************************************************

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksiin on tullut muutoksia

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevissa määräyksissä on otettu huomioon päivittynyt lainsäädäntö. Ranta-alueilla noudatetaan jatkossa pilaantumiselle herkkien alueiden tiukempaa puhdistustasoa. WC-vedet pitää johtaa puhdistettuna ranta-alueen ulkopuolelle tai umpisäiliöön. Pohjavesialueilla kaikkien puhdistettujen jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty, kuten ennenkin.

Meluilmoituskynnystä on tiukennettu asemakaava-alueilla. Yli 10 työpäivää kestävä erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ asemakaava-alueella edellyttää jatkossa meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muilla alueilla meluilmoitus vaaditaan, jos erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

Maalämpökaivojen poraus aiheuttaa riskin tärkeille pohjavesialueille ja siksi pohjaveteen saakka ulottuvat maalämpökaivot ovat jatkossa kiellettyjä 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla. Kirkkonummen pohjavesialueisiin on tullut pieniä muutoksia ja uudet kartat löytyvät kunnan karttapalvelusta:

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Ympäristönsuojelumääräyksiin

 

*******************************************************************