Ajankohtaista

Kuulutukset

Kaikki viralliset kuulutukset ovat nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalon 1. kerroksessa, osoitteessa Ervastintie 2, kunnantalon aukioloaikoina.

Kuulutukset ovat nähtävänä myös Julkipano- palvelussa, osoitteessa julkipano.fi sekä kunnan etusivulla.


Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2017 luontovalokuvaaja Sami Karjalaiselle ja Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry:lle

Kirkkonummelainen luontovalokuvaaja ja hyönteisharrastaja Sami Karjalainen on julkaissut useita hyönteisaiheisia tietokirjoja. Karjalaisen kirjat ovat laajasti tunnettuja ja palkittuja ja hänen kuviaan on julkaistu useissa lehdissä. Karjalainen on myös saanut lukuisia palkintoja työstään, kuten
- Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden huiput -kilpailun Kuva ja kuvitus -sarjan palkinto 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden kauneimmat kirjat -palkinto 2010 (Suomen heinäsirkat ja hepokatit)

Hän on myös Fotofinlandia-finalisti 2011 ja Vuoden luontokirja -finalisti 2015. Lisäksi hän on saanut lukuisia kunniamainintoja Vuoden luontokuvat –kilpailuissa.

Karjalaisen työn kautta avautuu usein näkymätön luontomaailma. Kuvissa hyönteiset näyttäytyvät yksityiskohtineen kauniina ja visuaalisina luontotaideteoksina. Kuvat muistuttavat meitä luonnon monimuotoisuudesta,

 

Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry on tehnyt pitkäaikaista ja monipuolista työtä Kirkkonummen kunnan asukkaiden asuinviihtyisyyden ja –ympäristön parantamiseksi. Esimerkkejä yhdistyksen hankkeista ovat:
- vieraslajien, erityisesti jättiputken, torjunta
- puiden istutusprojekti vuonna 2011 osana kansainvälistä istutuskampanjaa
- erilaisia lähiympäristön kunnostustöitä
- roskapäivät 2-3 kertaa vuodessa

 Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaettiin nyt kolmatta kertaa. Palkintoraati koostui Kirkkonummen kunnan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä.

Ympäristöpalkinnon saaja voi olla Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö. Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla. Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

 ****************************************************************

 

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksiin on tullut muutoksia

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevissa määräyksissä on otettu huomioon päivittynyt lainsäädäntö. Ranta-alueilla noudatetaan jatkossa pilaantumiselle herkkien alueiden tiukempaa puhdistustasoa. WC-vedet pitää johtaa puhdistettuna ranta-alueen ulkopuolelle tai umpisäiliöön. Pohjavesialueilla kaikkien puhdistettujen jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty, kuten ennenkin.

Meluilmoituskynnystä on tiukennettu asemakaava-alueilla. Yli 10 työpäivää kestävä erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ asemakaava-alueella edellyttää jatkossa meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muilla alueilla meluilmoitus vaaditaan, jos erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

Maalämpökaivojen poraus aiheuttaa riskin tärkeille pohjavesialueille ja siksi pohjaveteen saakka ulottuvat maalämpökaivot ovat jatkossa kiellettyjä 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla. Kirkkonummen pohjavesialueisiin on tullut pieniä muutoksia ja uudet kartat löytyvät kunnan karttapalvelusta:

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Ympäristönsuojelumääräyksiin

 

*******************************************************************

Vesien kunnostus kiinnosti

Kirkkonummi-saliin kokoontui 23.8.2017 lähes 40-henkinen joukko vesistä kiinnostuneita ihmisiä.

Ilta oli suunnattu Kirkkonummen vesien tilasta, vesistökunnostuksesta ja sen rahoituksesta kiinnostuneille ja sen oli järjestänyt kunnan ympäristönsuojeluyksikkö.  Vastaavia tilaisuuksia kirkkonummelaisten vesien puhtauden puolesta toimivien yhteisöjen kesken on järjestetty aiemmin jo ainakin viisi kertaa vuosina 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Tilaisuuden esitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Vesistökohtaisiin tietoihin voi käydä tutustumassa tarkemmin osoitteissa www.vesientila.fi, missä on julkaistu ympäristönsuojeluyksikön vesistöseurannassa mukana olevat vesistöt, sekä www.jarviwiki.fi, jossa on julkaistu kaikki yli 1 ha vesistöt ja jota kuka vain voi päivittää. Esimerkiksi Humaljärvi ja Kalljärvi ovat olleet ns. velvoitetarkkailussa eli niiden tilan seuraamisesta ovat vastanneet lupavelvolliset toiminnanharjoittajat ja näiden tiedot löytyvät järviwikistä.

********************************************************************

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta 2017

Linkki- hajajätevesihanke

****************************************************************

Jättiputki - vaarallinen vieraslaji

Ympäristönsuojeluyksikön laatimalla Jättiputket kuriin Kirkkonummella –toimenpideohjelmalla pyritään tehostamaan jättiputkien hävittämistä. Ilman tehokasta kasvustojen hävittämistä jättiputket jatkavat leviämistään ja niiden hävittäminen vaikeutuu edelleen.

Kunnossapitopalvelut on hävittänyt jättiputkia kunnan mailta useita vuosia. Ympäristönsuojeluyksikkö on tiedottanut jättiputkien haitallisuudesta ja neuvonut asiakkaita jättiputkien torjunnassa.

Toimenpideohjelma

Ympäristönsuojeluyksikkö ottaa mielellään vastaan ilmoituksia jättiputkien esiintymistä, joita ei ole mainittu toimenpideohjelmassa. Ilmoitusten toimitus joko sähköpostilla ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi tai ympäristösuunnittelija Merja Puromies puh. 0400 772 194.

Lisätietoja vieraslajeista ja tunnistusohjeita vieraslajit.fi -sivustolla.

******************************************************************