Ajankohtaista

Kuulutukset

Kaikki viralliset kuulutukset ovat nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalon 1. kerroksessa, osoitteessa Ervastintie 2, kunnantalon aukioloaikoina.

Kuulutukset ovat nähtävänä myös Julkipano- palvelussa, osoitteessa julkipano.fi sekä kunnan etusivulla.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Ilmanlaadun jatkuvatoiminen mittausasema Lindalissa

Katso ilmanlaatutilanne

***********************************************************************

Tutustu Kirkkonummen pienvesiselvitykseen

Ympäristön tilan seuranta -> pienvedet

***********************************************************************

Ympäristönsuojeluavustukset haussa

Kirkkonummen kunnan ympäristösuojeluavustukset ovat haettavissa 29.3.2019 mennessä. Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta:

https://www.kirkkonummi.fi/ymparistonsuojeluavustukset

*********************************************************

Länsi-Uudenmaan LINKKI- hajajätevesihankkeen juhlaseminaari 27.3.2019 Kirkkonummen kunnantalon valtuustosalissa klo 9–14

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskeva asetus tuli voimaan 15 vuotta sitten vuonna 2004. Siitä lähtien Länsi-Uudellamaalla on tehty kiinteää yhteistyötä alueen kuntien ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilan parantamiseksi. Alkuun yhteistyön puitteissa laadittiin ohjeita, pidettiin koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia sekä tehtiin verkkotiedotusta ja puhelinneuvontaa. Tämän jälkeen toimintaa hankkeistettiin ja siihen haettiin avustuksia ensin Uudenmaan liitolta ja myöhemmin valtion avustusta ELY-keskukselta. Ensimmäisessä hankkeessa painotettiin vesiosuuskuntien perustamista ja suunnittelun tärkeyttä sekä luotiin kuntien hajajätevesistrategia, jota myöhemmin jatkettiin vuoteen 2021 asti. Vuodesta 2009 eteenpäin hankkeissa keskityttiin enemmän yksittäisiin kiinteistöihin ja niiden jätevedenkäsittelyn parantamiseen. Tällöin aloitettiin jalkautettu neuvonta kartoitus- ja neuvontakäyntien avulla.

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on siis tehty jo kymmenen kenttäkauden aikana Länsi-Uudenmaan kahdeksassa kunnassa. Vuosien 2009–2018 aikana neuvontahankkeissa on kartoitettu yli 7 500 kiinteistön jätevedenkäsittelyn tilanne ja mahdollisuutta kartoitus- ja neuvontakäyntiin on tarjottu noin 10 000 kiinteistölle. LINKKI2018-hanke juhlistaa kartoitus- ja neuvontakäyntien historiaa juhlaseminaarissa. Seminaarissa käydään läpi kartoituksen tuloksia vuodelta 2018, yhteenveto vuosien 2009–2018 tuloksista, kuullaan kommenttipuheenvuoroja pitkään jatkuneesta yhteistyöstä haja-asutuksen jätevesien parissa ja pohditaan myös tulevaa. Seminaarin juhlapuhujana on professori Anna Mikola Aalto-yliopistosta.

Juhlaseminaari pidetään Kirkkonummella kunnantalon valtuustosalissa 27.3.2019 klo 9–14. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja ennakkoilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun mitoittamiseksi 20.3. mennessä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät LINKKI-hankkeen sivuilta.

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
0504474993
virve.stahl@luvy.fi

************************************************************************

Kesän 2018 luontovideoita Linlosta ja Porkkalasta

Katso video Linlosta

Katso video Porkkalasta

*************************************************************************

KIRKKONUMMEN VESIEN TILAN PARANTAMINEN 

Veikkolan vesistöhanke

Lue lisää

Vesi-ilta 23.8.2017

Aineistot

******************************************************************

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2017 luontovalokuvaaja Sami Karjalaiselle ja Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry:lle

Kirkkonummelainen luontovalokuvaaja ja hyönteisharrastaja Sami Karjalainen on julkaissut useita hyönteisaiheisia tietokirjoja. Karjalaisen kirjat ovat laajasti tunnettuja ja palkittuja ja hänen kuviaan on julkaistu useissa lehdissä. Karjalainen on myös saanut lukuisia palkintoja työstään, kuten
- Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden huiput -kilpailun Kuva ja kuvitus -sarjan palkinto 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden kauneimmat kirjat -palkinto 2010 (Suomen heinäsirkat ja hepokatit)

Hän on myös Fotofinlandia-finalisti 2011 ja Vuoden luontokirja -finalisti 2015. Lisäksi hän on saanut lukuisia kunniamainintoja Vuoden luontokuvat –kilpailuissa.

Karjalaisen työn kautta avautuu usein näkymätön luontomaailma. Kuvissa hyönteiset näyttäytyvät yksityiskohtineen kauniina ja visuaalisina luontotaideteoksina. Kuvat muistuttavat meitä luonnon monimuotoisuudesta,

Lions Club Kirkkonummi–Kyrkslätt ry on tehnyt pitkäaikaista ja monipuolista työtä Kirkkonummen kunnan asukkaiden asuinviihtyisyyden ja –ympäristön parantamiseksi. Esimerkkejä yhdistyksen hankkeista ovat:
- vieraslajien, erityisesti jättiputken, torjunta
- puiden istutusprojekti vuonna 2011 osana kansainvälistä istutuskampanjaa
- erilaisia lähiympäristön kunnostustöitä
- roskapäivät 2-3 kertaa vuodessa

 Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaettiin nyt kolmatta kertaa. Palkintoraati koostui Kirkkonummen kunnan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä.

Ympäristöpalkinnon saaja voi olla Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö. Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla. Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

 ****************************************************************

 

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksiin on tullut muutoksia

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevissa määräyksissä on otettu huomioon päivittynyt lainsäädäntö. Ranta-alueilla noudatetaan jatkossa pilaantumiselle herkkien alueiden tiukempaa puhdistustasoa. WC-vedet pitää johtaa puhdistettuna ranta-alueen ulkopuolelle tai umpisäiliöön. Pohjavesialueilla kaikkien puhdistettujen jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty, kuten ennenkin.

Meluilmoituskynnystä on tiukennettu asemakaava-alueilla. Yli 10 työpäivää kestävä erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ asemakaava-alueella edellyttää jatkossa meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muilla alueilla meluilmoitus vaaditaan, jos erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

Maalämpökaivojen poraus aiheuttaa riskin tärkeille pohjavesialueille ja siksi pohjaveteen saakka ulottuvat maalämpökaivot ovat jatkossa kiellettyjä 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla. Kirkkonummen pohjavesialueisiin on tullut pieniä muutoksia ja uudet kartat löytyvät kunnan karttapalvelusta:

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Ympäristönsuojelumääräyksiin

 

*******************************************************************