Äänestysalueet muuttuvat – ota kantaa ja kerro näkemyksesi!

25.10.2019 11:27

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Keskusvaalilautakunta on arvioinut, että äänestysalueita ja joitakin äänestyspaikkoja on tarpeen muuttaa vaalipäivän ruuhkien välttämiseksi sekä äänestyspaikkojen saavutettavuuden parantamiseksi. Muutostarve nousi esille kevään 2019 vaalien jälkeen käydyissä palautetilaisuuksissa.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla äänestysalueilla on yhtäläiset edellytykset toimittaa vaalit sujuvasti. Keskusvaalilautakunnan ehdotuksen mukaan Sundsbergista tulisi uusi äänestysalue, jonka äänestyspaikkana toimisi Kartanonrannan koulu. Heikkilän äänestysalue muuttuisi Tolsan alueeksi, ja äänestyspaikaksi Heikkilän koulun tilalle tulisi Laajakallion koulu. Jatkossa äänestysalueita olisi kahdeksan.

Uudistus koskisi noin 7900:aa kirkkonummelaista äänestysikäistä henkilöä. Tämä tarkoittaa, että muutoksen piirissä olisi noin 25 % kirkkonummelaisista äänestysikäisistä.

Ennen kuin uusista äänestysalueista päätetään, keskusvaalilautakunta haluaa koota kuntalaisten näkemyksiä asiasta. Kuntalaisten toivotaan vastaavan äänestysalueita ja äänestyspaikkoja koskevaan kyselyyn, joka on auki 31.12.2019 saakka.   

Kyselyssä näkyvässä kartassa uudet äänestyspaikat on merkitty vihreällä neliöllä ja uudet äänestysalueiden rajat violetilla värillä. Vanhat alueet näkyvät harmaina.

Linkki kyselyyn >>

Äänestyskoppi