Inkilänportti

Tilanne: Hanke keskeytetty

Hanke käsittää Länsiväylän (kantatie 51) ja Kehä III:n risteysalueen lisäksi sen tuntumaan kaavaillun seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden keskittymän maakuntakaavan mukaisesti. Hyvän saavutettavuuden johdosta maakuntakaava mahdollistaa alueelle sijoitettavan seudullisen kauppakeskittymän. Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava, joka on lainvoimainen, mahdollistaa em. kauppakeskittymän toteuttamisen.


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen (piir.nro. 3231) asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2015 (§ 66)


Valmisteluvaihe:

Asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 18.10.2012 (§ 75)
Kaavaluonnos (piir.nro 3112) nähtävillä 5.11.-7.12.2012


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty 19.1.2012 (§ 3)


 

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657