Kvis

Tilanne: Ehdotusvaihe (10.12.2020)

Alue sijaitsee rantaradan varressa Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Masalan välisellä vyöhykkeellä, parin kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta itään. Niin ikään alueelta on etäisyyttä pari kilometriä alueen länsipuolella sijaitsevalle Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) liittymälle. Alueen laajuus on lähes 130 hehtaaria. Kirkkonummen kunta on alueen suurin maanomistaja. Pienmaanomistajien hallinnassa on noin puolet alueesta.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 141

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 108

Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 45)

Länsi-Jorvaksen kaavaluonnoksesta (ytl 22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa hanke on jaettu kahdeksi: Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavoiksi.


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657