Pohjois-Jorvas

Tilanne: Ehdotusvaihe (10.12.2020)

Alue sijaitsee rantaradan varressa Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Masalan välissä, parin kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta itään ja Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) liittymästä länteen. Suunnittelualueen laajuus on lähes 160 hehtaaria.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 142

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 109

Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 44)

Länsi-Jorvaksen kaavaluonnoksesta (yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta hanke on jaettu kahdeksi: Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavoiksi.


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657