Riistametsä

Tilanne: Hyväksymisvaihe (28.1.2019)

Hanke on aiemmin kulkenut nimellä Länsiväylän työpaikka-alue. Hanke sijaitsee Länsiväylän pohjoispuolella Sundsbergintien ja Kehä III:n rajaamalla alueella, jonka maankäyttöä halutaan osoittaa toimitilojen sekä pienteollisuustoimintojen sijoittumista varten. Alueella ei ole asutusta eikä muutakaan rakentamista vanhaa ampumarata-aluetta lukuun ottamatta. Sarvvikinportin eritasoliittymän bussipysäkit palvelevat suunniteltavaa työpaikka-aluetta. Yhtenä tavoitteena on sijoittaa uusia työpaikkoja tarjoavat yritykset joukkoliikenteellä hyvin saavutettavaan paikkaan.

Kaavoitusohjelma 2017-2021: Toteutuskori


Hyväksymisvaihe:

Asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto, 28.1.2019 (§ 4)
Helsingin hallinto-oikeudelle on tehty valituksia Riistametsän asemakaavan hyväksymisestä, joten se ei saa vielä lainvoimaa.

Asemakaavan hyväksyminen, kunnanhallitus 4.6.2018 (§ 194)

Asemakaavan hyväksyminen, kuntatekniikan lautakunta 17.5.2018 (§ 66)


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.5.2017 (§ 36)


Valmisteluvaihe:

Asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville 16.9.-21.10.2016, yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.8.2016 (§ 59)


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 17.9.2015 (§ 60)


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587