Suvimäki ja Majvik

Tilanne: Valmisteluvaihe (15.3.2018)

Alue sijaitsee Masalan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja Espoonlahden rantavyöhykkeellä.Suunnittelualue laajeni sekä pohjoiseen ja etelään päin käsittäen mm. Kehä III:n uudistettavat eritasoliittymät sekä Kartanonrannan asuntoalueen läntisimmät korttelit.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Valmisteluvaihe:

Asemakaavaluonnos (piir.nro 3305) on ollut julkisesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017, yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.5.2017 (§ 44)


Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 15.3.2018 (§ 32)

Hankkeen tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.4.2017 (§ 24)

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.10.2016 (§ 78)


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Elina Virtanen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9270