Bjönsinmäki

Tilanne: Ehdotusvaihe (15.11.2018)

Hanke sijaitsee Masalan keskustassa ja sen toteutumisella on suuri merkitys Masalan keskustan kehittymiselle, sillä tyhjillään olevan liikerakennuksen korvaaminen laadukkaalla asuinkerrostalolla parantaa alueen ympäristöä. Alue sijaitsee Masalan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja sieltä on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseudulle ja kuntakeskukseen. Hankkeen päätavoitteita ovat Masalan asemanseudun asukasmäärän kasvattaminen, kaupunkikuvan parantaminen sekä julkisten tilojen laadukas toteuttaminen. Lisäksi alueelle on määrä sijoittaa vähäisesti uutta liiketilaa.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Aloitusvaihe:

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  

Kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 (§ 147)


Aiempi käsittely:

Kaavaehdotus (piir.nro 3247) on ollut nähtävillä 30.5. – 1.7.2016, Kunnanhallitus 9.5.2016 (§ 132)

  • Kaavaehdotuksesta on muodostettu kaksi erillistä hanketta: Bjönsinmäen ja Vernerinpuiston asemakaavat. Vernerinpuiston kaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2017. Koska ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on ilmennyt maankäytön muutostarpeita sekä kerrostalokortteliin että pientalojen alueelle, laaditaan uusi kaavaehdotus.

Vireilletulo 16.1.2015 kuulutus

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.10.2014 (§ 64).


Selvitykset:

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (2017):

   Raportti
   Laatukäsikirja
   Yleissuunnitelma

Kaavoittajan yhteystiedot:

Salla Jäntti

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 050 327 3413