Bjönsinmäki

Tilanne: Hyväksymisvaihe (28.6.2021)

Hanke sijaitsee Masalan keskustassa ja sen toteutumisella on suuri merkitys Masalan keskustan kehittymiselle, sillä tyhjillään olevan liikerakennuksen korvaaminen laadukkaalla asuinkerrostalolla parantaa alueen ympäristöä. Alue sijaitsee Masalan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja sieltä on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseudulle ja kuntakeskukseen. Hankkeen päätavoitteita ovat Masalan asemanseudun asukasmäärän kasvattaminen, kaupunkikuvan parantaminen sekä julkisten tilojen laadukas toteuttaminen. Lisäksi alueelle on määrä sijoittaa vähäisesti uutta liiketilaa.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Kunnanvaltuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen (elokuu 2021).

Hyväksymisvaihe MRL 52 §:n mukaisesti:

Kunnanvaltuusto 28.6.2021

Kunnanhallitus 7.6.2021

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.5.2021 § 69

Ehdotusvaihe: 

Bjönsinmäen asemakaava (hanke 33110), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 9.11. - 11.12.2020 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Kunnanhallitus 22.6.2020 § 229

Esittelyvideo suomeksi n. 12 min.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Kaavakartta nro 3414

Selostus

Liitteet s. 1-14

Liitteet s. 15-21

Liitteet s. 22-42

Vastineet

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään tiistaina 24.11.2020. klo 9-12 ja keskiviikkona 2.12.2020 klo 13-16. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Tero Luomajärvi, puh. 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.05.2020 § 63


Aloitusvaihe:

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  

Kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 (§ 147)


Aiempi käsittely:

Kaavaehdotus (piir.nro 3247) on ollut nähtävillä 30.5. – 1.7.2016, Kunnanhallitus 9.5.2016 (§ 132)

  • Kaavaehdotuksesta on muodostettu kaksi erillistä hanketta: Bjönsinmäen ja Vernerinpuiston asemakaavat. Vernerinpuiston kaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2017. Koska ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on ilmennyt maankäytön muutostarpeita sekä kerrostalokortteliin että pientalojen alueelle, laaditaan uusi kaavaehdotus.

Vireilletulo 16.1.2015 kuulutus

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.10.2014 (§ 64).


Selvitykset:

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (2017):

   Raportti
   Laatukäsikirja
   Yleissuunnitelma

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657