Masalan osayleiskaava

Tilanne: Valmisteluvaihe (15.12.2017)

Alueella rakennuskielto ja toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimista varten (ei koske voimassa olevia asemakaavoja) Kunnanvaltuusto 4.3.2019 § 15

Masala sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Kirkkonummen kuntakeskuksesta koilliseen ja noin 25 kilometrin päässä Helsingistä länteen. Suunnittelualue on kooltaan noin 13 km2 ja siellä asuu noin 6200 asukasta (v. 2018). Suurin osa suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa, mutta alueen merkittävin maanomistaja on kuitenkin Kirkkonummen kunta.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineisto (piir.nro: 3317) nähtävillä, virallinen kuulutus ajalle 13.11.-15.12.2017

Asukastilaisuus 21.11.2017

Osayleiskaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, kuntatekniikan lautakunta 26.10.2017 (§ 52)

Osayleiskaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, kuntatekniikan lautakunta 31.8.2017 (§ 18)


Aloitusvaihe:

Masalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 21.11.2013 (§ 86)


Selvitykset:

Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 (2016)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Elina Virtanen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9270