Kettukorpi

Tilanne: Aloitusvaihe (19.11.2020)

Kettukorven aluerajaus

Kettukorven asemakaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa Masalan osayleiskaavan alueelle uusi pientalovaltainen asuinalue, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskustan palveluihin. Asuinalueen rakentaminen vahvistaa Masalan keskustan kehittymistä ja tiivistää Masalan taajamaa. Suunnittelualue on kooltaan noin 33 ha ja se sijaitsee Sepänkyläntien eteläpuolella, noin 2 km Masalan keskustasta.

Asemakaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa ekologinen ja viihtyisä asuinalue, jossa Keskusmetsän lähiluonto ja ulkoilureitit tarjoavat erinomaiset puitteet virkistykselle. Kunnan maanomistuksesta johtuen hankkeessa hyödynnetään hiilineutraaliuteen tähtääviä energiaratkaisuja sekä aurinkoenergiaa.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti


Aloitusvaihe: Kettukorven osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.11.2020 § 125

Vireilletulo 16.12.2020 kuulutus

Kaavoittajan yhteystiedot:

Elina Virtanen

puh. 040 126 9270

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi