Kantvikin osayleiskaava

Tilanne: Valmisteluvaihe (31.5.2021)

Alue sijaitsee Lounais-Kirkkonummella Länsiväylän ja Rantaradan eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17 neliökilometriä, josta vesialueita on noin 2 km². Suunnittelualueeseen kuuluu Kantvikin ja Sepänkannaksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue sekä Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu ranta-alueita sekä maa- ja metsätalousalueita. Alueen läpi kulkee Upinniementie. Alueella asuu pysyvästi noin 3000 asukasta (v. 2018). Alue kuului Neuvostoliiton hallinnassa vuosina 1945–1956 olleeseen, nk. Porkkalan vuokra-alueeseen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti (kh, kv)

Kunnanvaltuusto 31.5.2021: Kunnanvaltuusto päätti, että Kantvikin osayleiskaavan rakennuskieltoa (toimenpiderajoitusta) ei jatketa kunnanhallituksen päätöksessä 1.3.2021 § 60 mainituin perustein.
Kunnanvaltuusto 31.5.2021 § 40
Kunnanhallitus 1.3.2021 § 60
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.01.2021 § 5

Alueella rakennuskielto ja toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimista varten (ei koske voimassa olevia asemakaavoja) Kunnanvaltuusto 4.3.2019 § 14

Valmisteluvaihe:

Kantvikin osayleiskaava-alueen uusi rajaus Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.3.2020 § 35

Kuntatekniikan lautakunta palautti osayleiskaavan valmisteluaineiston uudelleen valmisteltavaksi
Valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, Kuntatekniikan lautakunta 26.10.2017 (§ 53)


Aloitusvaihe:

Kantvikin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.10.2013 (§ 78)


Selvitykset:

Kantvikin osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282