Tolsanjärvi

Tilanne: valmisteluvaihe (23.3.2020)

Tolsanjärven asemakaava-alue sijaitsee välittömästi Tolsan asemaseudun eteläpuolella. Alue tunnetaan myös nimellä Drusibacken. Suunnittelualue on kooltaan noin 250 ha. Maankäyttötavoitteena on tehostaa Tolsan asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta uusilla pientalovaltaisilla asuinkortteleilla sekä yrityskortteleilla.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Valmisteluvaihe:

Asemakaavan valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävillä 17.2. - 20.3.2020
  Yhdyskuntatekniikanlautakunta 23.01.2020 (§ 3)

Asukastilaisuus ti 3.3.2020 klo 18-20 Kirkkonummen kunnantalossa, Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2.

Kaavakartta 3391

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Havainnekuva 3398

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet s. 1-12

Kaavaselostuksen liitteet s. 13-25


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kuntatekniikan lautakunta 25.4.2019 (§ 71).

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi