Tolsanjärvi

Tilanne: Aloitusvaihe 25.4.2019

Tolsanjärven asemakaava-alue sijaitsee välittömästi Tolsan asemaseudun eteläpuolella. Alue tunnetaan myös nimellä Drusibacken. Suunnittelualue on kooltaan noin 250 ha. Maankäyttötavoitteena on tehostaa Tolsan asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta uusilla pientalovaltaisilla asuinkortteleilla sekä yrityskortteleilla.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kuntatekniikan lautakunta 25.4.2019 (§ 71).

Kaavoittajan yhteystiedot:

Mikael Pettersson

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 09 2967 2533 (klo 9-11.00)