Tolsanmäki

Tilanne: Hyväksymisvaihe (3.2.2020), valituksenalainen 26.3.2020

Hanke sijaitsee Tolsan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja kuntakeskuksen vaikutusalueella. Alueelta on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseudulle. Alue tukeutuu Laajakallion ja kuntakeskuksen palveluihin. Tavoitteena on asutuksen täydennysrakentaminen kuntakeskuksen ja Tolsan seisakkeen lähialueella samalla ottaen huomioon Heikkilän arvokkaan kulttuuriympäristön ja paikallishistorian.


Hyväksymisvaihe:

Asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti:

Valituksenalainen, kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen (26.3.2020).

Kunnanvaltuusto 3.2.2020 (§ 3)

Kunnanhallitus 9.12.2019 (§ 417)

Kuntatekniikan lautakunta 28.2.2019 (§ 41)


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3299) asettaminen julkisesti nähtäville:

Asemakaavaehdotus (piir.nro 3299) nähtävillä 23.4.-25.5.2018
Selostus
Selostuksen liitteet osa 1 ja osa 2 (sis. kaavaehdotuksen, liite 16)

Kunnanhallitus 12.3.2018 (§ 79)
Kuntatekniikan lautakunta 15.2.2018 (§ 18)

Asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3265) asettaminen nähtäville:

Kuulutus ajalle 7.10.-11.11.2016
Kunnanhallitus 12.9.2016 (§ 270)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.8.2016 (§ 61)


Aloitusvaihe:

Vireilletulo 21.8.2015 kuulutus

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 10.6.2015 (§ 45)


Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657