Läntinen Gesterby

Tilanne: Valmisteluvaihe (28.5.2020)

Suunnittelualue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa noin kahden kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta ja matkakeskuksesta. Suunnittelualue käsittää Gesterbyn asemakaavahankkeen läntisen ja pohjoisen osan. Se pitää sisällään Gesterbyntien länsipuolella sijaitsevan pientaloalueen sekä pohjoisosaltaan yleissuunnitelman mukaisen
Gesterbyntien linjauksen. Lisäksi Gesterbyntien itäpuolella alueeseen kuuluu pohjoisin asuinkerrostalojen korttelialue (AK) pysäköimisalueineen. Gesterbyn alueelle laaditaan kaksi eri kaavahanketta: Läntisen Gesterbyn ja Gesterbyn asemakaavat. Tavoitteena on sujuvoittaa Läntisen Gesterbyn asemakaavahanketta, jonka alueelle on määrä sijoittaa mm. lähikauppa.


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 (§ 61)

Vireilletulo 24.6.2020 kuulutus


Valmisteluvaihe:

Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 25.1. - 26.2.2016, yhdyskuntatekniikan lautakunta 18.12.2015 (§ 84) (piir. 3237, 3238)
Kartta vaihtoehto 1
Kartta vaihtoehto 2


Selvitykset:

Gesterbyn ideasuunnitelma 2008

Kaavoittajan yhteystiedot:

vs. Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256