Gesterby

Tilanne: Valmisteluvaihe (15.6.2018)

Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa parin kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta käsittäen Gesterbyn kerrostalo- ja rivitaloalueen, Gesterbyntien länsipuolella sijaitsevan pientaloalueen sekä Gesterbyntien uuden linjauksen asuntoalueen pohjoispuolella. Kaavan tavoitteena on eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta ja taajamakuvaa, parantaa liikennejärjestelyjä, edistää joukkoliikenteen käyttöä sekä mahdollistaa asuinalueen täydennysrakentaminen osoittamalla sinne uutta asuinrakentamista mm. Gesterbyntien varteen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Aloitusvaihe:

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi, kuntatekniikan lautakunta 17.5.2018 (§ 71)

Vireilletulo 13.11.2015 kuulutus


Valmisteluvaihe:

Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 25.1. - 26.2.2016, yhdyskuntatekniikan lautakunta 18.12.2015 (§ 84) (piir. 3237, 3238)
Kartta vaihtoehto 1
Kartta vaihtoehto 2


Selvitykset:

Gesterbyn ideasuunnitelma 2008

Kaavoittajan yhteystiedot:

vs. Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256