Keskustan urheilupuisto

Tilanne: Ehdotusvaihe

Kirkkonummen liikekeskustassa sijaitseva kaavamuutos koskee urheilupuiston lisäksi kirkon ja Rovastinpuiston vieressä sijaitsevaa uudelle lukiorakennukselle kaavailtua paikkaa sekä muutamia Gesterbyntien länsipuoleisia asuinkortteleita, joilla sijaitsee myös suojeltavia rakennuksia. Asuinkortteleiden kaava päivitetään mm. kaavamerkintöjen osalta. Alue rajoittuu pohjoisessa tulevan hyvinvointikeskuksen alueeseen, lännessä Kirkkotoriin, kirjastoon ja Rovastinpuistoon. Etelässä Vanhaan Rantatiehen ja idässä Jolkbyn jokeen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Keskustan urheilupuiston asemakaava (hanke 11405), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Kaavakartta 3384

Kaavaselostus

Liitteet

Kunnanhallitus 9.9.2019 (§ 277)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.8.2019 (§ 13)


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 75).

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657