Munkinmäenpuisto

Tilanne: Ideasuunnitelmien valmistuminen (12.12.2019)

Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, Munkinmäellä, rantaradan eteläpuolella sijaiten matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä kaupunkikuvallisesti näkyvällä ja tärkeällä paikalla. Kaavamuutokseen kuuluu kolme korttelia ja se käsittää kulttuurihistoriallisesti merkittävän Munkinmäen vanhan kartanon alueen, joka on tällä hetkellä rakentamaton lukuun ottamatta vanhojen rakennusten perustuksia. Matkakeskuksen eteläpuoleisessa korttelissa toimii market (Lidl) ja sinne on rakennettu liityntäpysäköintialue.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti


Aloitusvaihe:

Munkinmäenpuiston ideasuunnitelmien valmistuminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 12.12.2019 §60.


Ideasuunnitelmat:

Munkinmäenpuiston ideasuunnitelmavaihtoehdot (2019)


Selvitykset:

Munkinmäenpuiston arkeologinen inventointi (2018)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Elina Virtanen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9270