Keskusta kortteli 108

Tilanne: Ehdotusvaihe 20.9.2019

Asemakaavan muutoskortteli 108 sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan ytimessä, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla Kirkkonummentien ja Ervastintien välissä. Korttelin maankäyttö perustuu vuonna 2002 järjestetyn tontinluovutuskilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kaavaa tarkistetaan ensisijaisesti autopaikkamitoituksen osalta, sillä korttelin kiinteistöjen asukkaat ovat ottaneet käyttöönsä vain noin puolet muutettavan asemakaavan autopaikkamitoituksen edellyttämistä autopaikoista. Korttelin uudisrakennusten massoittelu muuttuu vähäisesti voimassa olevasta kaavasta, vaikka lähtökohtana on muutettavan asemakaavan rakennusoikeus.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Keskusta, korttelin 108 asemakaavan (hanke 10110), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.
Ollut nähtävillä 19.8. - 20.9.2019.

Kaavakartta 3365

Kaavaselostus

Liitteet

Kunnanhallitus 24.6.2019 (§ 243)

Kuntatekniikan lautakunta 13.6.2019 (§ 93)

Kuntatekniikan lautakunta 28.2.2019 (§ 42)


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle 19.4.2018 (§ 48)


Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657