Tallinmäki

Tilanne: Valmisteluvaihe (24.10.2019)

Kaavamuutos sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa käsittäen kymmenen korttelia. Alue rajoittuu pohjoisessa Överbyntiehen, lännessä Finnsbackan puistoon, etelässä Kirkkotallintiehen ja idässä kirkon kortteliin.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Valmisteluvaihe:

Asemakaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 24.10.2019 (§ 39)


Aloitusvaihe:

Tallinmäen asemakaava, korttelin 110 ideasuunnitelmat. Kuntatekniikan lautakunta 24.1.2019 (§ 11)

Kirkkotorin pysäköintilaitos. Kuntatekniikan lautakunta 24.1.2019 (§ 10)

Kirkkonummen liikekeskustan suunnittelutilanne, Kuntakehitysjaosto 18.12.2018 (§ 102)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 76)


Lisätietoa kaavahankkeesta:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657