Tallinmäki

Tilanne: Ehdotusvaihe (23.1.2023)

Kaavamuutos sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa käsittäen kymmenen korttelia. Alue rajoittuu pohjoisessa Överbyntiehen, lännessä Finnsbackan puistoon, etelässä Kirkkotallintiehen ja idässä kirkon kortteliin.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti


Ehdotusvaihe:
Tallinmäen asemakaava, hanke (10108), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 13.2. - 17.3.2023

Kaavakartta 3478

Kaavaselostus

Liite 1 

Liite 2

Liite 3

Liitteet 4-11

Liite 12

Vastineet

Kunnanhallitus 23.1.2023 § 19

3D-malli ehdotuksesta

Aineisto on nähtävillä myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana.

Asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 1.3.2023 klo 17 – 18.30 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummi-salissa, osoite: Ervastintie 2. Sisäänkäynti kunnantaloon Ostarin puoleisen sivuoven kautta klo 16.45 – 17.15.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi  ennen nähtävilläoloajan päättymistä.     


Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.1.2023 § 3

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.06.2022 § 64

--------------------------------------------

Osallistu ja vaikuta Kirkkonummen keskustan Kirkkotorin kehittämiseen. Kysely on avoinna 28.2.2021 saakka. Palautetta voi antaa myös sähköpostitse Simon Storelle etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
https://www.kirkkonummi.fi/osallistu-ja-vaikuta-kirkkonummen-keskustan-kirkkotorin-kehittamiseen

-------------------------------------------

Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineisto nähtävillä 25.11.2019 - 10.1.2020:

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liitteet s. 1 - 13

Liitteet s. 14 - 18

Liitteet s. 19 - 26

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 24.10.2019 (§ 39)


Aloitusvaihe:

Tallinmäen asemakaava, korttelin 110 ideasuunnitelmat. Kuntatekniikan lautakunta 24.1.2019 (§ 11)

Kirkkotorin pysäköintilaitos. Kuntatekniikan lautakunta 24.1.2019 (§ 10)

Kirkkonummen liikekeskustan suunnittelutilanne, Kuntakehitysjaosto 18.12.2018 (§ 102)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 76)


Lisätietoa kaavahankkeesta:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282