Suosikiksi

Yrittäminen Kirkkonummella

Hae yrityksiä Kirkkonummelta

Kirkkonummen kunta toivottaa kaikki uudet yrittäjät lämpimästi tervetulleiksi kuntaamme! Näiltä nettisivuilta löydät perustietoa kunnan tarjoamista palveluista, kuten kunnan omistamista myytävinä olevista tonteista sekä muutamista kunnassamme vapaana olevista yksityisessä omistuksessa olevista toimitiloista.

Muista, että huomattava osa toimitilatarjonnasta ja tonttitarjonnasta kunnassamme on yksityisten yritysten hallinnassa, joten kartoittaessasi sijoittumismahdollisuuksia Kirkkonummelle, sinun kannattaa olla kunnan lisäksi yhteydessä myös esimerkiksi paikkakunnan kiinteistönvälittäjiin ja pankkeihin sekä valtakunnallisesti toimiviin kiinteistösijoitusyhtiöihin.

Kunta on järjestänyt aloittaville ja jo toiminnassa oleville yrityksille neuvontapalvelut YritysEspoon kautta www.yritysespoo.fi . Yritysneuvoja on säännöllisesti tavattavissa myös Kirkkonummen kunnantalolla, katso päivämäärät ja varaa aika yrityksellesi tästä. Vinkkinä myös: Internetsivulta löydät liiketoimintasi suunnittelun avuksi mainion työkalun YritysTulkin, jonka avulla voit kehittää omaa toimintaasi.

Elinkeinoasioissa kuntamme yrityksiä kannustetaan hyödyntämään pääkaupunkiseudun monipuolisia elinkeinoelämän palveluja. Sekä yksityiset että julkiset tarjolla olevat yrityspalvelut ovat maamme kattavimmat. Hyvä kanava palveluiden etsimiseen on esimerkiksi www.yrityssuomi.fi internetportaali.

Uudellamaalla toimii kymmeniä erilaisia kehittämisprojekteja, joiden kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat yritykset. Hankkeista useimmat ovat joko Uudenmaan ELY-keskuksen, Tekesin tai Uudenmaan liiton rahoittamia, joten mikäli yrityksesi on kiinnostunut menemään mukaan kehittämishankkeisiin, ota aktiivisesti yhteyttä näihin organisaatioihin. Maaseudulla toimiville yrityksille voit löytää osallistumisen arvoisia kehittämishankkeita esimerkiksi www.proagria.fi kautta tai tutustumalla Raaseporista käsin toimivaan Leader–ohjelmaamme Pomo-Västiin www.pomovast.fi .

Kun suunnittelet yritystoimintasi perustamista tai laajentamista kuntaamme, ota rohkeasti yhteyttä kunnan kehitysjohtajaan.

Menestystä yrityksellesi!

Yhteys
Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso

Opas kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista

Pk-yrityksen kymmenen tietoturvakäskyä


Pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi haettavissa oleva järjestelytuki

Kirkkonummen kunta, Uudenmaan TE-toimisto ja Omnia edistävät kirkkonummelaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymistä paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin. Tavoitteena on löytää yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja työtä vailla oleville kirkkonummelaisille työnhakijoille työ- ja oppisopimuspaikkoja paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä työsuhteen syntyä tukemalla.

Kunta voi myöntää paikalliselle yritykselle tai yhdistykselle järjestelytuen TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi, mikäli yritys tai yhdistys palkkaa Kirkkonummella asuvan pitkäaikaistyöttömän työsuhteeseen vähintään 6.5 kuukauden pituiseksi ajaksi. Näiden tukien lisäksi Omnian oppisopimustoimistolta on mahdollista saada koulutuskorvausta, jos työtehtävän aikana suoritetaan oppisopimuskoulutus. Kunnan myöntämä järjestelytuki on suuruudeltaan yhteensä 1 428 eur/ hakija.

Järjestelytuen saannin edellytyksenä on se, että yritykselle tai yhdistykselle on ensin myönnetty TE-toimiston palkkatuki. Kunnan järjestelytuki on haettava samanaikaisesti TE-toimiston palkkatuen kanssa ja yritys tai yhdistys voi tehdä sen lomakkeella (www.kirkkonummi.fi/easiointi). Järjestelytuki on haettava ennen työsuhteen alkamista, sitä ei voida myöntää takautuvasti jälkikäteen. Järjestelytuki voidaan myöntää yhdestä työllistetystä/yritys tai yhdistys. Työsuhteen on oltava vähintään 6.5 kuukauden pituinen ja kokopäivätoiminen (Jos alalla ei ole määritelty kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaikaa, noudatetaan työaikalain mukaista enimmäistyöaikaa, joka on kahdeksan tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa). Kunnan järjestelytuki 1 428 eur maksetaan hakijalle kertakorvauksena vasta sen jälkeen, kun kokopäivätoiminen työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 26 viikkoa ( 6.5 kuukautta).

TE-toimiston kuukausittain maksettava palkkatuki yritykselle vaihtelee tapauskohtaisesti, työllistettävästä henkilöstä riippuen, ja on pääsääntöisesti 30 % – 50 % henkilön kokonaispalkasta. Palkkauksessa on noudatettava vähintään alakohtaisten työehtosopimusten mukaista minimipalkkatasoa. Palkkatuki voidaan myöntää myös ilman kunnan järjestelytukea tai oppisopimustoimiston koulutuskorvausta.

TE-toimiston palkkatuki yhdistykselle on enimmillään ensimmäisten 12 kuukauden aikana 100 % aina 65 %:n työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 2000 euroa kuukaudessa. Toiset 12 kuukautta tuen taso on 30 % palkkauskustannuksista. TE-toimiston myöntämän palkkatuen tukiajan pituus riippuu työnhakijan työttömyyden kestosta ja palvelutarpeesta. Yli 60-vuotiaan henkilön palkkatuki voi kuitenkin olla pysyvä.

Oppisopimustoimisto voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka määrä on tapauskohtainen. Tutkintoon valmistavissa oppisopimuksissa koulutuskorvaus on yleensä 50 – 200 €/kk.

Jos kiinnostuit työnhakijan palkkaamisesta, ota ensiksi yhteyttä TE-toimistoon:

Katri Lepistö p. 0295 040 445 ( )

Mikäli yritystäsi tai yhdistystänne kiinnostaa hyödyntää oppisopimusmahdollisuutta ja palkattava työntekijä haluaa sitoutua opiskeluun, ota yhteyttä Omnian oppisopimustoimistoon, jonka jälkeen koulutustarkastaja selvittää yrityksen tai yhdistyksen soveltuvuuden kouluttajaksi. Oppisopimuksen voi aloittaa työnantajan sovittua asiasta koulutustarkastajan kanssa. Veli-Matti Seppä, p. 046 850 8310 ( )

TE-toimiston palkkatuen myöntämisen jälkeen, voit lähettää järjestelytukihakemuksen Kirkkonummen kuntaan ( )

Lisäinfoa:
http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/

https://www.omnia.fi/web/oppisopimus


Lisätiedot kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso

Bookmark and Share
Ota kantaa!

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 yritystuet