Suosikiksi

Kartat

Yleiskartat

Kirkkonummen internetkarttapalvelussa voi katsella monia paikkatietoaineistoja, kuten erilaisia kartta- ja kaava-aineistoja sekä ilmakuvia. Lisäksi karttapalvelussa on esitetty eri palveluiden ja kohteiden sijainnit minkä lisäksi sijaintia voi hakea esimerkiksi osoitteen perusteella.

Kirkkonummen painettu opaskartta on ajantasainen tietopaketti kunnan alueen tiestöstä, kaduista, asuin- ja teollisuusalueista, julkisista rakennuksista sekä luontoretkeilykohteista. Opaskartassa on kuvattu Kirkkonummen metsäalueiden ja rannikon korkeusvaihtelut. Karttaa myydään esim. kunnan palvelupisteessä 15,50 euron hintaan.

Yhdyskuntatekniikan kartta-aineistot

Yhdyskuntatekniikan kartta- ja paikkatietoaineistoja ovat mm. kaavan pohjakartta (kantakartta), opas-, kaava-, johtokartta, viralliset rekisteri- ja karttaotteet sekä erilaiset teemakartat. Muita paikkatietoaineistoja ovat mm. kiintopistetiedot, maaperän pohjatutkimusaineistot, ilmakuvat ja laserkeilatut korkeuspisteaineistot.

Matkailijan kartat

Matkailijaa palvelee yllä mainitun opaskartan lisäksi matkailijan sähköinen kartta, josta on helppo hakea eri palvelutyyppien mukaan (esim. museot ja ruokapaikat).

Tulostettavaa versiota kaipaavan kannattaa tutustua A4-muotoiseen matkailijan karttaan. Kyseistä karttaa saa myös kunnan palvelupisteestä ja Luckanista. Sama kartta löytyy myös Kirkkonummen matkailuesitteen yhteydestä.

Bookmark and Share
Ota kantaa!