Suosikiksi

Lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä Kirkkonummella

Lasten kotihoidon tukea voidaan maksaa vanhemmille, jotka hoitavat alle kouluikäistä lastaan/lapsiaan kotona. Perhe on oikeutettu saamaan kotihoidon tukea, jos nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja perheen tuloista riippuen hoitolisä. Hoitoraha maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erisuuruisena. Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja tulot Kelan sivuilta.

Kirkkonummen kunta maksaa lasten kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää alle 3-vuotiaasta lapsesta. Kuntalisä täydentää päivähoidon palvelujärjestelmää ja sitä voi saada aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Sivistyslautakunta päättää kuntalisän määrät ja myöntämisehdot.

Perheen saadessa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, perheen tuet yhteen sovitetaan tänä aikana. Kelan etuudet eivät yleensä estä kotihoidon tuen saamista, mutta voivat vaikuttaa sen määrään. Kun tukia sovitetaan yhteen, kotihoidon tukea ei usein jää maksettavaksi.

Kotihoidon tuki lisineen voidaan myöntää takautuvasti kuuden kuukauden ajalta alkaen siitä päivästä, kun hakija on jättänyt hakemuksen.

Tukien maksaminen edellyttää vähintään kuukauden pituista ajanjaksoa ja ne ovat verollista tuloa. Lapsi, joka saa kotihoidon tukea lisineen, ei voi olla kunnallisessa päivähoidossa eikä ole oikeutettu yksityisen hoidon tukeen eikä yksityisen hoidon kuntalisään.


Kotihoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa kotona hoidettavasta lapsesta sillä edellytyksellä, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja hakijana on jompikumpi vanhemmista/huoltajista. Tukea tarvitseva lapsi (lausunto) voi kuitenkin olla päivähoidossa kotihoidossa olevan sisaruksen menettämättä kuntalisää.

Lapsi, jonka sisarus on esiopetuksessa (4h), voi saada kuntalisää (Sivistyslautakunta 11.8.2010 § 49).

1.3.2016 alkaen alle 3-vuotiaan lapsen kuntalisän määrä on 150 €/kk.


Kuntalisän hakeminen


Perhe, jossa on alle 3-vuotias lapsi:
Lasten kotihoidon tuki haetaan Kelalta. Kuntalisää ei tarvitse erikseen hakea. Lasten kotihoidon tuen päätöksessä on eritelty kuntalisän määrä.

Lisätietoja:
Sivistyspalvelukeskus
palvelusihteeri
Tiina Vehmanen
p. 040 1269 301

Kela, puh. 020 692 206
www.kela.fi

Bookmark and Share
Ota kantaa!