Suosikiksi

Viheralueet

Alueidenhoitopalvelut hallinnoi kunnan yleisiä viheralueita, leikkialueita, puistoja, matonpesupaikkoja ja metsiä. Yksikkö vastaa niiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi alueidenhoitopalvelut avustaa kunnan muiden viheralueiden kuten liikennevihreän ja kiinteistöjen pihojen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä tuottaa liikuntatoimelle urheilu- ja virkistysalueiden ylläpitopalveluja.

Viheralueiden kunnossapito

Rakennettuja puistoja on noin 40 ha . Leikkipuistoja on 28 kpl.

Viheralueet jaetaan kolmeen perustyyppiin käyttötarkoitukseen, alueen luonteen ja rakentamisasteen mukaan. Viheralueiden perustyyppejä kuvaa viheralueiden A, B, C ja E-luokitus.

  • A-luokka: rakennettu viheralue
  • B-luokka: maisemaniitty
  • C-luokka: taajamametsä
  • E-luokka: erityisalueet

Hoidon tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää viheralueiden käyttömahdollisuuksia, kasvillisuuden elinvoimaa ja ominaispiirteitä siten, että halutun hoitoluokan laatutavoitteet saavutetaan.

Kirkkonummen kunnan viheralueista hoitoluokkaan kuuluu:

  • AI 3 ha
  • AII 23 ha
  • AIII 13 ha
  • C 1300 ha
  • E 1 ha

Bookmark and Share
Ota kantaa!