Suosikiksi

Aikuiskoulutus elinikäisen oppimisen välineenä

Aikuiskoulutustarjonnan valtakunnallinen kirjo on laaja ja se kattaa miltei koko koulutusjärjestelmämme - aikuisille opiskelijoille on tarjolla mm. perustutkinto-opintoja kaikilla tutkintotasoilla, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opintoja, oppisopimuskoulutusta, ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää tutkintotavoitteista tai ei-tutkintotavoitteista lisä- ja täydennyskoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä harrastusopintoja.

Ammatillinen aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot

Aikuinen opiskelija voi usein suorittaa ammattitutkinnon paitsi opetussuunnitelmaperusteisina opintoina, myös suorittamalla näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon lähtökohtana on opiskelijan työelämässä jo hankkima käytännön ammattitaito. Näyttötutkinto koostuu:

  • tutkinto-osasta sekä
  • tutkintoon valmentavasta koulutuksesta

Näyttötutkinnot voivat olla joko

  • ammatillisia perustutkintoja (osoitus ammattitaidon saavuttamisen edellyttämistä tiedoista ja taidoista)
  • ammattitutkintoja (osoitus alan ammattityöntekijältä edellytetystä ammattitaidosta)
  • erikoisammattitutkintoja (osoitus alan vaativimpien työtehtävien hallinnasta)

Eri alojen näyttötutkintoihin valmentavaa koulutusta järjestetään Kirkkonummen seudulla esim. Kirkkonummen kansalaisopistossa, Johtamistaidon opistossa Aavarannassa sekä Omniassa .

Muu aikuiskoulutus Kirkkonummella

  • Kirkkonummen kansalaisopisto tarjoaa sekä erittäin monipuolisia harrastusopintoja, näyttötutkintoihin valmentavaa koulutusta (esim. tietokoneen ajokortti) että avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia.
  • Kirkkonummen musiikkiopistossa on avoin osasto harrasteopiskelijoille ja aikuisosasto perustutkinto-opiskelijoille.
  • Porkkalan lukiossa toimii aikuislinja, jolla voi suorittaa joko lukion koko oppimäärän, lukion erilliskursseja tai yksittäisten aineiden oppimääriä.

Katso myös

Työvoimatoimisto (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus)

Opetusministeriön koulutustietopalvelu Opintoluotsi

InfoOmnian teema- ja infotapahtumat

Opintopolku.fi

Bookmark and Share
Ota kantaa!