Suosikiksi

Lukiokoulutus yleissivistävänä toisen asteen koulutuksena

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Lukion oppimäärän laajuus on kolme vuotta ja lukio tulee pääsääntöisesti suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion päätteeksi opiskelija osallistuu valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon [Ylioppilastutkintolautakunta].

Lukiokoulutus yleissivistävänä koulutuksena antaa opiskelijalle valmiudet jatko-opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muussa ammatillisessa koulutuksessa.

Porkkalan lukion opetussuunnitelma 2016 (SVOL 15.6.2016 § 44)

Katso myös
Opetusministeriön koulutustietopalvelu Opintoluotsi

Bookmark and Share
Ota kantaa!