Suosikiksi

Perusopetus

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Perusopetuksen tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti lisätä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Perusopetuksen oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta.

Bookmark and Share
Ota kantaa!