Suosikiksi

Nuorisofoorumi

Tunnetko, että kunnassasi kaikki ei ole niin hyvin kuin pitäisi?
Etkö voi harrastaa sitä, mitä tahdot?
Ärsyttääkö, kun et voi vaikuttaa asioihin?
Muutosta ei tapahdu ilman tekoja. Unohda siis tulokseton valittaminen ja tartu toimeen!

Kirkkonummen nuorisofoorumi on nuorten vaikuttajaryhmä, joka pyrkii parantamaan kirkkonummelaisten nuorten asemaa ja heidän vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksiaan. Nuorisofoorumin toimintaan voivat osallistua 13-17 vuotiaat kirkkonummelaiset nuoret. Nuorisofoorumin toimintakausi on 1 vuosi.

Nuorisofoorumin tehtävät

 • vaikuttaa nuorten elämiseen ja viihtymiseen liittyviin asioihin
 • tehdä aloitteita nuoria koskevista asioista
 • toimia nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa
 • asioissa kunnan päätöksenteossa
 • edistää alueellista ja kielellistä tasa-arvoa
 • päättää vuosittain nuorisofoorumin käyttöön osoitetun
  määrärahan käytöstä

Nuorisofoorumi toimintakaaviona

Nuorisofoorumi

 • Oppilaitosten sekä nuorisotilojen edustajat
 • 22 nuorta
 • Kokoontuu kerran vuodessa
 • Puheenjohtajana kunnanjohtaja
 • Asiantuntijoina lautakuntien edustajat/virkamiehet
  toimialoilta, joita aloitteet koskevat
 • Nuorisofoorumin yhdyshenkilö
 • Nuorisofoorumi tekee päätökset kouluilta
  ja nuorisotiloilta tulleiden aloitteiden pohjalta
 • Päättää nuorisofoorumin määrärahan käytöstä

Nuorisofoorumin hallitus

 • Valitaan nuorisofoorumi tilaisuudessa
 • 5 nuorta
 • Tehtävänä nuorisofoorumin päätösten toteuttaminen
  ja aloitteiden eteenpäinvienti kunnallisessa päätöksen-
  teko-organisaatioissa yhdessä nuorisofoorumin
  yhdyshenkilön kanssa
 • Toimikausi kalenterivuosi

Nuorisofoorumin edustajat

 • Mukana olevat oppilaitokset (peruskoulun yläkoulut, lukiot ja Espoon seudun ammattiopiston Kirkkonummen toimipiste) valitsevat koulujen oppilaista edustajat (2 edustajaa/koulu) aloitetilaisuudessa
 • Nuorisotilat valitsevat yhteisöpalavereiden kautta edustajat (4 edustajaa)
 • Edustajat tekevät koonnin aloitteista oppilaitoksissa ja nuorisotiloissa
 • Valitut edustajat ovat läsnä nuorisofoorumissa (22 edustajaa)

Oppilaat/oppilaitokset ja nuorisotilojen kävijät

(Peruskoulun yläkoulut, lukiot ja Espoon seudun ammattiopisto Kirkkonummen toimipiste)

 • Jokainen mukana oleva luokka valitsee 2 edustajaa ja 2 aloitetta jotka viedään oppilaitoksen yhteiseen aloitetilaisuuteen
 • Oppilaitoksen yhteisessä aloitetilaisuudessa valitaan 2 edustajaa
  ja 2 aloitetta jotka viedään nuorisofoorumiin
 • Nuorisotilat järjestävät yhteisöpalavereissa
  mahdollisuuden tuoda esille 2 aloitetta jotka viedään
  nuorisofoorumiin
 • Oppilaitosten ja nuorisotilojen edustajat toimittavat
  valituista aloitteista esityslistan nuorisofoorumin
  yhdyshenkilölle

Yhteystiedot

Kirkkonummen nuorisofoorumi toimii Kirkkonummen kunnan nuorisopalveluiden yhteydessä,
käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.
Lisätietoja:
nuorisofoorumin yhdyshenkilö Mikko Kärppä puh. 040-772 7143
nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040-5884925

Kirkkonummen nuorisofoorumin tehtävät, rakenne ja toimintatavat (pdf)
Esite (pdf)

Katso myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
NUVA ry
www.nuva.fi

Bookmark and Share
Ota kantaa!