Suosikiksi

Ympäristönsuojelu

Näiltä sivuilla esitellään kunnan ympäristönsuojelutoimintaa ja neuvotaan kuntalaisia erilaisissa ympäristönsuojeluasioissa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluasiat valmistelee lautakunnalle ympäristönsuojeluyksikkö. Yksikkö tekee myös itse viranomaispäätöksiä lautakunnan antamien oikeuksien mukaisesti ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.

Ympäristönsuojeluyksikön käytännön työkenttää ovat mm. lupahakemusten käsittely, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen laatiminen erilaisista hankkeista sekä kuntalaisten neuvonta.

Yhteystiedot

Bookmark and Share
Ota kantaa!