Suosikiksi

Toiminta-avustukset kirkkonummelaisille kulttuurijärjestöille

Kirkkonummen kunnan sivistyslautakunta tukee paikallisten kulttuurijärjestöjen toimintaa jakamalla avustuksia. Avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, kotiseutu- ja sivistystyölle sekä taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle.

Näitä avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille eikä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä.

Avustusten myöntämisperusteet ja muut avustusehdot on määritelty avustusohjesäännössä.

Avaa tästä: KIRKKONUMMEN KUNNAN KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ, muutos, voimaantulo 1.1.2015

Yleisavustukset

Yleisavustuksen ennakko
Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada yleisavustusta, voidaan hakemuksesta myöntää yleisavustuksen ennakkoa. Yleisavustuksen ennakon hakuaika on vuosittain 31.1. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ennakkohakemukset laaditaan hakulomakkeelle.

Yleisavustus
Yleisavustusten hakuaika on vuosittain 31.3. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukset tulee tehdä Kirkkonummen kunnan sivistyslautakunnan hakulomakkeille.

Yleisavustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta. Yleisavustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia 3/5 (60%).

Kohdeavustukset

Kohdeavustusten hakuajat ovat vuosittain 31.3. klo 16:00 mennessä ja 30.9. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukset tulee tehdä Kirkkonummen kunnan sivistyslautakunnan hakulomakkeille.

Kulttuuripalvelujen yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia ovta sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muu kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät.

Kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin
- kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen
- kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus
- toimintaa palvelevan kaluston ja aineiston hankintaan
- tutkimukset ja julkaisut
- museorakennusten- ja kokoelmien ylläpito ja hoito
- toimitilakustannukset (tilavuokrat ja muut kustannukset toimitiloista, jotka eivät kuulu kunnan tilojen käyttövuorojen käytöstä myönnettävien toimitila-avustusten piiriin)

Toimintasopimusavustukset

Toimintasopimusavustuksen ennakko
Yhdistykselle, joka on hakenut toimintasopimusavustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toimintasopimusavustuksen ennakkoa. Toimintasopimusavustusten ennakon hakuaika on vuosittain 15.1. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ennakkohakemukset laaditaan hakulomakkeelle.

Toimintasopimusavustus
Vapaamuotoinen toimintasopimusavustushakemus tulee vuosittain jättää 15.1. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Avustushakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
- hakijan ehdotus toimintasopimukseksi
- toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen perustuva talousarvio
- hakijan yhteystiedot ja tilinumero
- yhdistyksen säännöt ja tieto rekisteröinnistä uuden hakijan ollessa kysymyksessä

Toimintasopimusavustusta voi hakea Kirkkonummella kulttuuripalveluita järjestävä tai tarjoava rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tunnustuspalkinnot

Kulttuuripalveluiden avustusohjesäännön 4.2. kohdan mukaan sivistyslautakunta voi halutessaan myöntää ansioituneelle kirkkonummelaiselle järjestölle tai järjestön jäsenelle erillisen tunnustuspalkinnon, jonka hakumenettelystä ja myöntämisperusteista lautakunta päättää erikseen.

Hakulomakkeet ja hakuohjeet

Avustuskuulutukset ovat nähtävänä kunnan julkisten ilmoitusten ilmoitustaululla. Hakulomakkeita ja hakuohjeita saa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Kirkkonummi, Ervastintie 2, 1. kerros). Avustusasioihin liittyvät asiakirjat ja lomakkeet voi myös ladata tästä: Hakulomakkeet ja tarkemmat ohjeet.

Avustushakemukset tulee toimittaa määräaikoihin mennessä postitse Sivistyslautakunnalle joko postitse: Kirkkonummen kunta, Sivistyslautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai tuomalla hakemuksen Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.

Lisätietoja avustusten hausta saa kulttuuritoimistosta 09-29671 (vaihde)

Bookmark and Share
Ota kantaa!