Suosikiksi

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. Kirkkonummen kunnan kaavoitusyksikön liikennesuunnittelu vastaa yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvästä liikenteensuunnittelusta sekä kehittämisestä.

 

Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa  on tarkennettu tie- ja katuverkon kehittämisen tavoitteita. Liikenneverkon kehittämisen lisäksi suunnitelmassa on tarkasteltu kunnassa tehtävän liikenneturvallisuustyön kehittämistä. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Tiehallinnon kanssa.

 

 

Bookmark and Share
Ota kantaa!